Cases

Wepublic
CASE
Formule 1

Bouwen aan nationaal draagvlak voor Dutch Grand Prix Formule 1

Inzicht: de ambitie om de Formule 1 naar Nederland te halen begon bij Wepublic vanuit de motivatie dat het maatschappelijke en politieke moment er was gezien het toenemende enthousiasme voor…

Lees meer

Wepublic
CASE
Industrie

Lokaal stakeholdermanagement voor integrale gebiedsontwikkeling

Inzicht: Een industrieel bedrijf wil betrokken zijn bij de woningbouwplannen van een (grote) gemeente naast haar locatie. De gemeente benadert het bedrijf vanuit verschillende dossiers met verschillende boodschappen, variërend van…

Lees meer

Wepublic
CASE
Ministerie

Corporate story en arbeidsmarktpositionering: Samen bouwen aan energie, richting en verbinding

Situatie en inzicht: een ministerie wil de interne trots en verbinding vergroten Het ministerie ligt onder een maatschappelijk vergrootglas en krijgt de nodige kritiek te verduren, terwijl iedereen op afstand…

Lees meer

Wepublic
CASE
Zorg

Strategisch en hands-on ondersteuning bij veranderingen zorgorganisatie

Situatie en inzicht: Door externe ontwikkelingen moet een zorgorganisatie haar onderneming veranderen. Covid en de geplande verandering zorgen voor druk op de communicatieafdeling. De organisatie vraagt Wepublic om strategische hands-on…

Lees meer

Wepublic
CASE
Pensioen

Praktisch kompas voor het maken van keuzes en het realiseren van de strategie

Inzicht: de afdeling Marketing & Communicatie van APG legt de lat hoog en wil nog meer focus. De afdeling Marketing & Communicatie van APG helpt pensioenfondsen en werkgevers om deelnemers…

Lees meer

Wepublic
CASE
Industrie

Doorontwikkeling van strategisch programma voor de communicatiefunctie bij DSM

Situatie en inzicht: de communicatiedirecteur en het -leiderschapsteam hadden behoefte aan een klankbord op proces en inhoud om de impact van de communicatiefunctie te vergroten. Focus van het programma lag…

Lees meer

Wepublic
CASE
Cybertechnologie

De positionering van een tech-start-up bepalen

Inzicht: Een start-up zoekt richting in groei en profiel Onze klant in cybertechnology groeit hard, met als neiging om alle kansen die voorbij komen te pakken. Het profiel is –…

Lees meer

Wepublic
CASE
Industrie

Leiderschap & communicatie: met een leider werken aan de drie pijlers van leiderschapscommunicatie

Inzicht: Een ervaren leider wordt bestuurder van een nieuwe spin-off. De nieuwe rol brengt verantwoordelijkheden met zich mee in een nieuwe internationale context. Door de organisatiedynamiek is er weinig tijd…

Lees meer

Wepublic
CASE
Zorg

Crisiscommunicatie: Zorgvuldigheid en snelheid voorop bij een gevoelige kwestie

Inzicht: Bij een zorginstelling zijn vermoedens van onzorgvuldig gedrag door een van de medewerkers. Er waren geen bewijzen van onzorgvuldig gedrag, maar de aantijgingen wezen op mogelijk gedrag dat onverenigbaar…

Lees meer

Wepublic
CASE
Onderwijs

Crisiscommunicatie: Een juridische fout rechtzetten zonder veel commotie

Inzicht: Een onderwijsinstelling komt tot de ontdekking dat zij een juridische fout hebben gemaakt, met grote financiële gevolgen voor de organisatie zelf. Door de fout is niemand sterk benadeeld, maar…

Lees meer

Wepublic
CASE
Onderwijs

HvA: Vaststellen van de best passende merkstrategie

Inzicht: de HvA bestaat uit veel sterke merken, maar de onderlinge verbinding kan duidelijker. Uit onderzoek blijkt dat de Hogeschool van Amsterdam een sterk merk is op het gebied van…

Lees meer

Wepublic
CASE
Publieke sector

Uitwerking nieuw pensioenakkoord in kaart gebracht

Inzicht: De klant wil inzicht verwerven in de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord Versterken van het strategisch issue-en stakeholdermanagement. Signalen en stromen van informatie overzichtelijk samenbrengen. Duiden…

Lees meer