Formatiehulp: zelf de ideale coalitie bouwen

Inzicht: een kwantitatieve analyse van verkiezingsprogramma’s om de ideale coalitie te bouwen

Verkiezingsprogramma’s zijn de bouwstenen van onderhandelingen en het coalitieakkoord. Het CPB rekent verkiezingsprogramma’s door, en maakt haar dataset ook publiek toegankelijk. Met die dataset hebben wij een algoritme gebouwd waarmee je de ideale coalitie kon bouwen.

Idee: kunnen we kijken wat er waarschijnlijk in het coalitieakkoord komt?

Het idee Formatiehulp ontstond toen we in de NRC lazen dat “uit onderzoek is gebleken dat bijna 70 procent van de maatregelen die de regeerakkoorden sinds 1986 haalden hun basis vonden in de CPB-doorrekeningen van de deelnemers aan de respectieve coalities.” (NRC) Met de dataset van het CPB, de technische kennis van onze developers en de politieke kennis en kunde van onze adviseurs gingen we aan de slag.
  • We ontwikkelden een website waarop gebruikers zelf een coalitie konden bouwen.
  • Op de website selecteren gebruikers welke politieke partijen in hun ideale coalitie zitten en en welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden (bijvoorbeeld luchtvaart, duurzame energie en financiering voor studenten).
  • Het algoritme laat zien welke maatregelen de geselecteerde partijen voorstellen op de gekozen onderwerpen en wat de budgettaire gevolgen hiervan zijn.

Resultaat: een website waar iedereen een coalitie kan bouwen

Deze praktische tool stelde professionals en politiek geïnteresseerden in staat vooruit te kijken naar de plannen op de formatietafel. De tool gaf inzicht in hoe kansrijk een specifiek onderwerp is bij een bepaalde samenstelling van partijen. Dat is handig voor public affairs professionals die willen weten waar pijnpunten liggen tijdens de coalitieonderhandelingen. Bovendien maakte deze gratis tool politieke plannen toegankelijker voor het brede publiek.
De tool was beschikbaar tot december 2021 op www.formatiehulp.nl.
Alle uitgelichte cases