logo-wepublic Created with Sketch.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wepublic werkt voor klanten om de buitenwereld beter te begrijpen en de binnenwereld naar buiten te brengen. Met onze inzichten verbinden we de binnenwereld met de publieke arena. In het verlengde daarvan past een aansprekend MVO-beleid dat richting geeft aan de keuzes die wij als kantoor maken.

Materialiteitsanalyse

Om onze impact nog beter in beeld te krijgen en de voortgang van onze duurzaamheidsstrategie goed te meten, zijn we momenteel onze eigen materialiteitsanalyse aan het aanscherpen. Het identificeren van de thema’s die ‘materieel’ zijn voor Wepublic geeft focus en richting aan ons MVO-beleid. We toetsen deze thema’s intern en extern.  Deze analyse leidt tot een matrix met een aantal onderwerpen die volgens onze stakeholders relevant zijn voor Wepublic en waar Wepublic maatschappelijke impact kan hebben. Vervolgens vertalen we de materiele duurzaamheidsthema’s naar meetbare (jaarlijkse) doelstellingen.

Ons huidige MVO-beleid bestaat uit uitgangspunten binnen de volgende drie pijlers: ons advies aan onze opdrachtgevers, onze eigen bedrijfsvoering en onze mensen.


Ons werk

Met ons werk dragen we bij aan beeld en besluitvorming en daarmee een beter resultaat voor cliënt en maatschappij. In ons werk behartigen we het belang van onze opdrachtgever in de publieke arena, maar brengen ook het maatschappelijke perspectief naar onze klant. Zo is onze toegevoegde waarde en impact het grootst en boeken we het beste resultaat voor zowel de opdrachtgever als maatschappij. Wij toetsen onze opdrachten op de mogelijkheid om als kritisch sparringpartner te fungeren. Opdrachten waarbij er te weinig ruimte is om deze rol als tegenspreker goed te in te vullen, en bijvoorbeeld greenwashing of korte termijn framing gehanteerd worden, passen niet bij ons.

We hanteren een afwegingskader waaraan we de opdracht kunnen toetsen bij twijfel over de maatschappelijke impact van de opdracht. Tot slot, hebben we een gedragscode voor al onze adviseurs, waarin integriteit, betrouwbaarheid en professionaliteit centraal staan.

Onze bedrijfsvoering

We maken verantwoorde keuzes in onze dagelijkse manier van werken. We kopen onze producten en kantoorbenodigdheden duurzaam in, hebben duurzame borrels en andere activiteiten, hebben een duurzaam pensioen voor onze medewerkers, werken zoveel mogelijk papierloos en gaan onnodig energie- en dataverbruik tegen. Ook stimuleren we duurzaam reizen.

Onze mensen

We hechten bij Wepublic veel belang aan ontwikkeling van medewerkers. We organiseren regelmatig insight-lunches of inspiratiedagen maar ook het volgen van een opleiding of training behoort tot de mogelijkheden. In ons werk willen we onze opdrachtgevers diverse perspectieven op vraagstukken laten zien. Om zaken vanuit diverse perspectieven te belichten, is een divers team waardevol. Inclusie gaat bij ons over het je thuis en geaccepteerd voelen, en over een gelijkwaardige behandeling van iedereen. Hier wordt binnen Wepublic veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken, aannamebeleid en jaarlijkse enquêtes over sociale veiligheid. Daarnaast stimuleren we een gezonde werkomgeving door het verzorgen van fruit op kantoor en hebben we verstelbare werkplekken.


Ons extern doel: Oud geleerd, Jong gedaan

OGJG-10jaar-purple

Jaarlijks ondersteunen wij vanuit Wepublic een organisatie pro deo met hun public affairs en communicatiestrategie. Dit externe doel wordt aangedragen en gekozen door de medewerkers van Wepublic. In september dit jaar zijn we gestart met de samenwerking met Jong Gedaan, Oud geleerd. Gedurende een jaar gaan wij met hen aan de slag om aandacht te vragen voor het belang van een leven lang leren om geestelijk gezond en gelukkig te blijven.

Meer weten over onze samenwerking met Oud geleerd, Jong gedaan of over hoe jij kan bijdragen aan dit goede doel? Ga in gesprek met adviseur Daan Wijnants.