logo-wepublic Created with Sketch.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wepublic werkt voor klanten om de buitenwereld beter te begrijpen en de binnenwereld naar buiten te brengen. Met onze inzichten verbinden we de binnenwereld met de publieke arena. In het verlengde daarvan past een aansprekend MVO-beleid dat richting geeft aan de keuzes die wij als kantoor maken. Ons MVO-beleid bestaat uit uitgangspunten binnen de volgende drie pijlers: het advies aan onze opdrachtgevers, de eigen bedrijfsvoering en de ondersteuning van een extern doel.

Ons werk

Met ons werk dragen we bij aan beeld en besluitvorming en daarmee een beter resultaat voor cliënt en maatschappij. In ons werk behartigen we het belang van onze opdrachtgever in de publieke arena, maar brengen ook het maatschappelijke perspectief naar onze klant. Zo is onze toegevoegde waarde en impact het grootst en boeken we het beste resultaat voor zowel de opdrachtgever als maatschappij. Opdrachten die leiden tot een verlaging van vertrouwen, bijvoorbeeld doordat zij een negatieve maatschappelijke impact hebben, zaken verhullen of korte termijn framing kiezen ten koste van lange termijn framing, passen niet bij ons. We hanteren een afwegingskader waaraan we de opdracht kunnen toetsen bij twijfel over de maatschappelijke impact van de opdracht. Tot slot, hebben we een gedragscode voor al onze adviseurs, waarin integriteit, betrouwbaarheid en professionaliteit centraal staan.


Onze bedrijfsvoering

We maken verantwoorde keuzes in onze dagelijkse manier van werken. We kopen onze producten en kantoorbenodigdheden duurzaam in, hebben duurzame borrels en andere activiteiten, hebben een duurzaam pensioen voor onze medewerkers, werken zoveel mogelijk papierloos en gaan onnodig energie- en dataverbruik tegen. We stimuleren daarnaast een gezonde werkomgeving door het verzorgen van fruit op kantoor, aanbieden van sportmogelijkheden en hebben verstelbare werkplekken. Ook stimuleren we duurzaam reizen, lees hierover meer onder het kopje Trees for All.


Ons extern doel: De Bijenstichting

Overzicht van mediaberichten waarin de Bijenstichting aan het woord is

Jaarlijks ondersteunen wij vanuit Wepublic een organisatie pro deo met hun public affairs en communicatiestrategie. Dit externe doel wordt aangedragen en gekozen door de medewerkers van Wepublic. In mei dit jaar zijn we gestart met de samenwerking met de Bijenstichting en specifiek het Bijen Educatiecentrum. Gedurende een jaar gaan wij met hen aan de slag om de bewustwording te vergroten over (de gevolgen van) bijensterfte in Nederland.

Meer weten over onze samenwerking met de Bijenstichting of over wat jij kan doen om bijensterfte tegen te gaan? Ga in gesprek met adviseur Roel Dijkstra.


Change Inc.

logo change inc.

Wepublic is als partner aangesloten bij Change Inc. De community van Change Inc. is opgericht om sectoroverstijgend samen te werken aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks brengen wij het maatschappelijke perspectief bij onze opdrachtgevers naar binnen en verbinden we de wereld van de organisatie met de publieke arena. Zo helpen we organisaties om duurzame, toekomstbestendige keuzes met een positieve maatschappelijke impact te maken. Wij zijn verheugd met ons partnerschap en kijken ernaar uit velen andere partners te ontmoeten en elkaar te helpen in het realiseren van hun doelstellingen.


Trees for All

A sustainable gift for every occasion - Trees for All

Wij stimuleren duurzaam reizen van onze medewerkers. We vergoeden en stimuleren het gebruik van openbaar vervoer, hebben een aantrekkelijke fietsregeling en carpoolen waar mogelijk. We blijven hybride werken en thuiswerken blijft mogelijk. Waar geen duurzaam reisalternatief voor handen ligt, compenseren we onze CO2-uitstoot via Trees for All. Trees for All plant bossen in binnen- en buitenland. Met onze bijdrage van dit jaar hebben we onze 26,67 ton CO2-uitstoot gecompenseerd.


Het Nationaal Theater

Logo Het Nationale Theater

Wepublic is cultuurpartner van Het Nationale Theater, het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland is. De afgelopen twee jaar hebben getoond welke rol de culturele sector voor de samenleving vervult, en dat cultuuruitingen worden gemist als ze er niet zijn. Dit was voor ons een extra motivatie voor samenwerking met Het Nationale Theater. Met de steun aan Het Nationale Theater wordt een financiële bijdrage geleverd aan het maken en tonen van toneel. Daarnaast worden hiermee educatieprojecten voor scholen en begeleiding van jong talent mogelijk gemaakt. Het Nationale Theater wil net als wij verschillende blikken op de samenleving bieden, en zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Daarin vinden we elkaar.


MVO Nederland

MVO Nederland | Wat is internationaal MVO (IMVO)

Wepublic is aangesloten bij het Koplopernetwerk van MVO Nederland. Vanuit die hoedanigheid nemen we deel aan hun Klankbordgroep Klimaat dat meedenkt over het standpunt en beleid van MVO Nederland op het gebied van klimaat.