Interiminzet op de PA-portefeuille Mobiliteit

Situatie

Met het vertrek van een van de public-affairsadviseurs zat een opdrachtgever uit het publieke domein met een gat in de bezetting op de mobiliteitsportefeuille, terwijl hier voor hem belangrijke dossiers onder vielen. Een constante bezetting was daarom cruciaal.

  • De interne organisatie en de bestuurders wilden geïnformeerd blijven over alles wat er speelt in en om het Haagse stakeholderveld op het gebied van mobiliteit.
  • De issues op het gebied van mobiliteit en verstedelijking voor de klant, zoals de besteding van Rijksmiddelen en visie op het gebied van mobiliteit, vroegen om een standpuntbepaling van de klant en samenwerking met andere stakeholders voor een gerichte lobbyinzet.
  • De klant zat in de beslissende fase voor één cruciaal dossier waarover besluitvorming plaats zou vinden in de Haagse politiek. Hiervoor waren een concrete lobbystrategie en heldere samenwerking met een complex stakeholderveld, zowel intern als extern, vereist.
  • Door het gat in de bezetting van de adviseur public affairs Mobiliteit moest er een interimoplossing gevonden worden.

Oplossing: Inzet van een interimadviseur van Wepublic

  • Wepublic heeft brede ervaring met het ondersteunen van opdrachtgevers in hun communicatie- en public-affairsactiviteiten, door middel van zowel ad-hocondersteuning in de vorm van het opleveren van strategische plannen en het geven van trainingen, als structurele ondersteuning in de vorm van interiminzet.
  • Omdat Wepublic constante monitoring van issues verzorgt voor veel verschillende sectoren, hebben de adviseurs van Wepublic inzicht in de actuele ontwikkelingen van relevante thema’s voor deze sector.
  • Ook hebben de adviseurs van Wepublic werkervaring op public-affairsgebied waardoor ze beschikken over een relevant netwerk in het vakgebied en het parlement, zodat zij makkelijk in contact kunnen komen met de relevante stakeholders.
  • Een adviseur van Wepublic die goed geïnformeerd is, het relevante netwerk heeft en op bestuursniveau ingezet kan worden werd op interimbasis ingezet.

Resultaat

Het managen van de public-affairsdossiers op het gebied van mobiliteit heeft ongestoord door kunnen gaan. Vervolgens heeft de nieuwe manager public affairs een goede start kunnen maken.

Alle uitgelichte cases