Stakeholdersonderzoek ter ondersteuning van de verdere positionering van een universitair ziekenhuis

Inzicht

De klant heeft de wens uitgesproken om beter in beeld te krijgen wat haar reputatie is. Hoe wordt er tegen het universitaire ziekenhuis aangekeken? Met wie en op welke thema’s ligt ruimte voor verbetering? Een stakeholdersonderzoek geeft perspectief van buitenaf en biedt concrete aanknopingspunten voor effectief stakeholdermanagement.

  • De bereidheid tot deelname aan een stakeholderonderzoek is een signaal van betrokkenheid en interesse en geeft al een eerste beeld hoe stakeholders zich verhouden tot de klant.
  • In een stakeholdersonderzoek geven we ruimte aan percepties en visies op door de klant aangedragen onderwerpen: missie, visie, issues en trends. We vragen naar de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de klant op deze onderwerpen en maken ook een vergelijking met de ‘peer group’.
  • Ook scoren we de klant op de ambitie op communicatie, transparantie, samenwerking en leiderschap en vragen stakeholders expliciet naar de verwachtingen over de rol van de klant en de mogelijke aandachtspunten voor de (inrichting van de) toekomstige relatie en samenwerking.

Idee

Voor een effectieve Public Affairs strategie, een heldere communicatie en positionering is het cruciaal om inzicht te hebben in het krachtenveld waarin de klant opereert. Wepublic heeft in samenspraak met de klant een stakeholdersonderzoek opgezet en uitgevoerd.

  • In een gezamenlijke kick-off sessie hebben we samen met de klant de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht. Met de belangrijkste 20 stakeholders zijn op strategisch niveau gesprekken gevoerd.
  • Wepublic heeft de inhoud van de gesprekken, aangevuld met conclusies en aanbevelingen (“next steps” voor stakeholdermanagement), onverbloemd maar geanonimiseerd teruggekoppeld aan de klant.

Resultaat

Een eerlijk verhaal over de verwachtingen over de rol van de klant en de aandachtspunten voor de toekomstige relatie met haar stakeholders en concrete aanbevelingen voor een betere positionering en strategie.

Alle uitgelichte cases