Out of the Box positionering voor een organisatie in de vrijetijdssector

Inzicht

De klant heeft de wens uitgesproken om duidelijke prioriteiten op te stellen voor het aankomende jaar en zich hierop te profileren. Op welke thema’s zijn er haken aankomend jaar om zich te profileren? Welke thema’s hebben de meeste invloed op de klant en waar hebben ze de meeste profileringspotentie? Een strategische werksessie ter voorbereiding op een jaarplan biedt concrete handvatten om het aankomende jaar mee aan de slag te gaan.

  • Een strategische werksessie en het jaarplan dat eruit volgt, zorgt voor een goede afbakening van prioriteiten voor het aankomende jaar, gebaseerd op feiten en actualiteiten, in plaats van op het welbekende onderbuikgevoel.
  • Het jaarplan zorgt er ook voor dat duidelijk is wat niet prioritair is aankomend jaar, en brengt op die manier rust en duidelijkheid binnen en buiten de organisatie.
  • Wepublic zorgt er tijdens een dergelijke strategische werksessie voor dat ook kernboodschappen en subdoelstellingen worden opgesteld, zodat deze al klaarliggen voor de volgende keer als er een mooi haakje in de actualiteiten voorbijkomt.

Idee

Een van de prioriteiten die uit de strategische werksessie kwamen was toegankelijkheid, met name voor kinderen uit gezinnen met een economische achterstand. De klant gelooft erin dat elk kind toegang moet hebben tot een onbezorgd dagje uit en was op zoek naar een manier om hier in Public Affairs op in te spelen, samen met Wepublic.

  • Wepublic heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de mogelijke routes om via een gemeente of ministerie de toegang voor deze kinderen te subsidiëren of onderdeel uit te laten maken van de huidige middelen die aan hen aangeboden worden.
  • Wepublic heeft dit plan vervolgens gepresenteerd aan de klant, waarbij het aangaf dat de onderzochte routes niet erg optimaal bleken. Wepublic bracht daarbij wel een alternatief idee naar voren: het zelfstandig oprichten van een fonds door de klant, waarbij het via samenwerking met bestuurlijke partners, zelf de kinderen uit deze gezinnen kon ondersteunen om hen een dagje uit te laten maken.

Resultaat

Na enthousiast ontvangst van dit voorstel door de klant heeft Wepublic dit idee verder uitgewerkt in een position paper en een plan van aanpak voor de totstandkoming van een dergelijk fonds. Het resultaat is dat dit fonds nu daadwerkelijk in leven geroepen zal worden, wat ervoor zorgt dat meer kinderen in Nederland kunnen genieten van een onbezorgd dagje uit.

Alle uitgelichte cases