logo-wepublic Created with Sketch.

Wat we doen

Organisaties schakelen ons in voor belangrijke vraagstukken op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs. Deze vraagstukken zijn vaak van strategisch belang en bijna altijd complex. Soms gaat het ook om het leveren van extra capaciteit of onmisbare intelligence.

De essentie van ons werk? Het bouwen aan vertrouwen in een uitermate turbulente publieke arena waar reputatie en perceptie steeds belangrijkere factoren zijn voor het succes van uw organisatie.

De verschillende specialismen binnen ons kantoor en onze geïntegreerde aanpak stellen ons in staat om het verschil te maken voor onze klanten. Van inzicht en inspiratie tot realisatie en evaluatie. Daarbij richten we ons op het realiseren van harde resultaten, bij voorkeur meetbaar. Geen communicatie om de communicatie. Geen public affairs om de public affairs. Maar focus op duurzame impact. We zijn hands-on en committeren ons aan het leveren van resultaat.

Wij houden continu een vinger aan de pols bij het maatschappelijke debat, monitoren de voor onze klanten relevante ontwikkelingen en dragen bij aan de inhoudelijke vernieuwing aan ons vak. Die kennis versterkt onze adviezen en helpt onze klanten betere besluiten te nemen.

De dienstverlening van Wepublic kent drie pijlers:

1. Consulting

Wij leveren hoogwaardig, praktisch en geïntegreerd advies op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs.

Typische werkzaamheden waar klanten ons voor inschakelen:

  • Crisiscommunicatie: klanten met raad en daad terzijde staan bij lastige en vaak gevoelige kwesties waarbij uw belangen (reputatie, continuïteit, etc) in het geding zijn.
  • Issues en crises: klanten met raad en daad terzijde staan als reputaties op het spel staan en belangen in het geding komen.
  • Interne communicatie: zorgen dat medewerkers aligned zijn met wat belangrijk is en het met raad en daad ondersteunen van het leiderschap.
  • Public affairs en lobby: behartigen van uw belangen in de politieke en publieke arena en doorbraken helpen realiseren.
  • Stakeholder management: in dialoog met de omgeving reputaties bouwen, vertrouwen versterken en sneller komen tot duurzaam succes.
  • Organisatie van communicatie: maximaliseren van de toegevoegde waarde van communicatie als disciplines en/of als afdeling.
  • Leiderschap: versterken van de verbinding van (top) managers met medewerkers en stakeholders.
  • Draagvlak en alignment: zorgen voor effectieve communicatie rondom belangrijke veranderingen.
  • Positionering: ontwikkelen van de meeste aantrekkelijke positionering en het verankeren van deze positionering in de organisatie.
  • Mediatraining: voorbereiden op mogelijke mediacontacten, waarbij het creëren en overbrengen van een ijzersterke boodschap centraal staat.

Lees verder →