Lokaal stakeholdermanagement voor integrale gebiedsontwikkeling

Inzicht: Een industrieel bedrijf wil betrokken zijn bij de woningbouwplannen van een (grote) gemeente naast haar locatie.

  • De gemeente benadert het bedrijf vanuit verschillende dossiers met verschillende boodschappen, variërend van de vraag om te verplaatsen voor woningbouw tot het verzoek om te investeren in CO2-besparing en duurzaamheid.
  • Om mee te kunnen doen bij de ontwikkeling van de plannen is het van belang kennis te hebben van het lokale besluitvormingsproces en de relatie met de gemeente te versterken.
  • Constructieve communicatie met diverse stakeholdergroepen over de verschillende belangen in de stad is wenselijk.
  • De gemeente bekijkt de plannen voor gebiedsontwikkeling enkel vanuit het perspectief van de woningbouw.

Idee: Lobby starten om integraliteit in de gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij verschillende belangen worden meegewogen.

  • Wepublic ontwikkelde met de klant een stapsgewijze aanpak, die begon met een constructieve open benadering, maar met de optie om zonder verlies van positie over te schakelen naar een meer defensieve opstelling om het belang te behartigen als er geen dialoog of overeenstemming tot stand komt.
  • De verschillende scenario’s voor de gebiedsontwikkeling en daar bijbehorende strategieën zijn in kaart gebracht.
  • Een public affairs strategie gericht op de lokale beleidsmakers, beslissers en beïnvloeders diende als basis voor de lobby inzet.
  • Wepublic gaf kleur aan de positionering van de organisatie en maakte de doelstellingen en belangen van de organisatie toegankelijk voor een breed publiek.

Resultaat: Een stevige positionering van de organisatie bij stakeholders en breed gedragen aandacht voor de integraliteit van gebiedsontwikkeling.

Alle uitgelichte cases