logo-wepublic Created with Sketch.

Resultaatgericht, praktisch en geïntegreerd advies

Wij leveren scherp, praktisch en geïntegreerd advies op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs. Onze adviseurs zijn analytisch sterk, leggen in hun werk continu de verbinding met uw ambities, maar zijn vooral gericht op het leveren van resultaat. Denken en doen.

Typische werkzaamheden waar klanten ons voor inschakelen:

 • Crisiscommunicatie: klanten met raad en daad terzijde staan bij lastige en vaak gevoelige kwesties waarbij uw belangen (reputatie, continuïteit, etc) in het geding zijn.
 • Issues management: tijdig opsporen van reputatierisico’s en -kansen en zodanig helpen managen van deze issues dat deze in het voordeel van u uitpakken.
 • Interne communicatie: informeren van en communiceren met uw medewerkers zodat alle neuzen dezelfde kant op staan en medewerkers maximaal aligned zijn.
 • Leiderschap: versterken van de verbinding van (top) managers met medewerkers en stakeholders.
 • Stakeholder engagement: in dialoog met de omgeving reputaties versterken en bouwen aan vertrouwen.
 • Public affairs en lobby: behartigen van uw belangen in de politieke en publieke arena en doorbraken helpen realiseren.
 • Strategie- en koersontwikkeling: het samen met de klant ontwikkelen van een handzaam kompas in de vorm van een concrete strategie, inspirerende visie of praktische koers.
 • Organisatie van communicatie: het fundamenteel versterken van de rol, toegevoegde waarde en organisatie van communicatie als managementinstrument en/of als afdeling.
 • Draagvlak en alignment: zorgen voor effectieve communicatie rondom belangrijke veranderingen.
 • Positionering: ontwikkelen van de meeste aantrekkelijke positionering en het verankeren van deze positionering in de organisatie.
 • Merkstrategie en -architectuur: optimaliseren, organiseren en structureren van de merken binnen een organisatie.
 • Mediatraining: voorbereiden op mogeijke mediacontacten, waarbij het creëren en overbrengen van een ijzersterke boodschap centraal staat.

Onze adviseurs

‘Het nieuws’ is wel aan een nieuwe story toe

Het algemene vertrouwen van Nederlanders in het nieuws is, na een kleine opleving vorig jaar, wederom gedaald. Nederlanders geloven steeds minder dat ‘het nieuws’ betrouwbaar en geloofwaardig is. Televisie, print,…

Lees meer

Lobbypanel over de Voorjaarsnota, initiatiefnota, lobbyregels en flitsbezorgers

Op woensdag 11 mei 2022 was Wepublic-partner Mark van den Anker te gast bij het BNR lobbypanel. Mark zat daar samen met Jan Meerman, directeur van belangenorganisatie INretail. Er werd gesproken over de Voorjaarsnota,…

Lees meer

Concepten

Stakeholder Intelligence Monitor (SIM): Houd grip op politieke werkelijkheid

Houd grip op de politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Ontvang op maat politieke updates én duiding door onze politiek experts. Abonneer per…

Lees meer

Issue Tracker: diepgravend inzicht in de ontwikkelingen rondom één specifiek issue

Met onze Issue Tracker zoomt u in op één issue. We kijken terug naar de ontwikkeling van een issue en brengen het complete speelveld voor u in…

Lees meer

Communicatie Management Benchmark

Informatie van 100+ organisaties die deelnamen aan de Benchmark, helpt managers om communicatie-impact te vergroten en state-of-the-art…

Lees meer

Krachtenveldanalyse

Weet hoe je stakeholders ervoor staan. Een belangrijk instrument om succesvoller te kunnen opereren in een steeds dynamischer en complexer…

Lees meer

Stakeholder Engagement Tool (SET): De app die stakeholdermanagement makkelijk maakt

De Stakeholder Engagement Tool (SET) is dé plek waar uw organisatie eenvoudig gezamenlijk contacten opslaat, verslag doet van overleggen, commentaar…

Lees meer