2021. (Weer) een jaar vol reputatie- en communicatieuitdagingen.

Het afgelopen jaar heeft menig reputatiemanager continu op scherp moeten staan. In 2021 blijven we alert zijn op een aantal (inmiddels) bekende en ook nieuwe uitdagingen. Wepublic geeft de reputatiemanager graag een blik op de toekomst om houvast te bieden:

Coronacrisis blijft voor uitdagingen zorgen binnen organisaties

De impact van de pandemie wordt in diverse sectoren gevoeld. De crisis vraagt om flexibiliteit van medewerkers en daadkrachtige leiders. Terwijl de crisis dwingt om te veranderen, kan niet iedereen even gemakkelijk meebewegen. Passen je interne en externe communicatie nog goed bij elkaar? Zijn er post-corona blijvende veranderingen die van impact zijn op je organisatie? Hoe neemt het leiderschap een voorbeeldrol op zich? Welke risico’s kan je omzetten naar kansen?

Leiders kunnen in sommige gevallen juist tijdens Corona – of ook daarna – verschil maken. Probeer vandaag een voorbeeld te stellen en neem de goede dingen uit deze crisis mee de toekomst in.

Businessmodel wordt herijkt. Reputatie is kwetsbaar.

Veel organisaties hebben te maken met ingrijpende impact van de pandemie. Organisaties worden getest op inventiviteit en de purpose wordt opnieuw onder de loep genomen. Er kan behoefte ontstaan om het businessmodel te hervalideren.

Inventariseer aan welke knoppen je kan draaien. Geef antwoord op de vraag hoe jouw organisatie kan bijdragen in deze tijd. Bekijk welke duurzame strategische keuzes je kan maken en bewaak meteen je toekomstige reputatie.

Verkiezingen brengen reuring. Bewaak je reputatie.

Op 17 maart mag Nederland naar de stembus. Door de pandemie ziet de campagneperiode er anders uit dan we gewend zijn. Desondanks zullen partijen van zich willen late horen. Welke issues gaan opspelen, wordt jouw sector onderwerp van debat? Komt dat jouw organisatie ten goede, of gaan hierdoor mogelijke kansen verloren? Houd het politieke spel goed in de gaten, speel in op communicatiekansen en zorg voor regie wanneer thema’s je organisatie raken.

Digitalisering verder in opmars. Impact op communicatiewerk.

De opmars van digitale technologieën blijft ons leven, onze banen en bedrijven veranderen. Digitalisering kan tot stabiliteit leiden in de bedrijfsvoering. Hoever is jouw organisatie met de digitale transformatie? Hoe gebruik jij de beschikbare data om tot betere beslissingen te komen? Welke nieuwe tools zijn van dienst in jouw werk?

Neem dit jaar de nodige stappen om waardevolle digitale ontwikkelingen te incorporeren. Verlies daarbij de mogelijke behoefte aan verandercommunicatie niet uit het oog.

Nieuwe president, periode van hoop breekt aan?

November 2020 stond in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. In 2021 krijgt Amerika een nieuwe president en dat geeft menig Europeaan hoop. Samenwerken met de VS wordt weer aantrekkelijker en dat brengt stabiliteit op de beurzen en binnen bedrijven. Er treedt een nieuwe periode aan. Biden zal een andere toon aanslaan. Dat heeft impact. Wat wordt de toon van jouw organisatie? Verandert die? En hoe dan?

Blijf de ontwikkelingen in Amerika volgen, kijk waar positioneringskansen liggen in de markt en blik vooruit op hoe je visie aansluit bij prangende thema’s.

Wilt u over onderwerpen in dit artikel meer weten of van gedachte wisselen?

Neem dan vooral contact op met Catharina Burgman, [email protected]. Wepublic kan onder andere ondersteuning bieden op het gebied van reputatie, reputatiemanagement, verandercommunicatie, leiderschapscommunicatie, issuemanagement of met inzet van de verkiezingsmonitor.