Positionering en profilering

Keuzes maken

Een sterke positionering is de basis voor een succesvolle organisatie. Mogelijk heeft uw organisatie te maken met issues die een potentiële bedreiging vormen voor het ‘verhaal’ van uw organisatie. U wilt daarom het verhaal van de organisatie aanscherpen. Misschien moet de CEO of CCO binnenkort een publiek optreden geven. Wat is het verhaal van het management en op welke thema’s kunt u zich focussen bij een publiek optreden? Volgens Wepublic draait een goede positionering om keuzes maken. Bij het maken van deze keuzes kan externe ondersteuning gewenst zijn. Want wat maakt de organisatie relevant? Wat is het onderscheidend vermogen van de organisatie? Een sterke positionering is een kompas en toetssteen.

De ondersteuning van Wepublic bij een positioneringstraject bevat onder andere:

  • Het vaststellen en structureren van een verhaal door middel van het piramide-principe.
  • We stellen heldere kernboodschappen op; deze vertellen tezamen het centrale verhaal.
  • De kernboodschappen onderbouwen we met concrete onderbouwing en bewijsvoering.

Wepublic heeft verschillende organisaties ondersteund op het gebied van positionering en profilering. Hieronder vindt u twee interessante cases. Uiteraard hebben we referenties op aanvraag beschikbaar.

Relevante cases:

HvA: vaststellen van de best passende merkstrategie
De Hogeschool van Amsterdam bestaat uit veel sterke merken, maar de onderlinge verbinding kan duidelijker. Samen met de verschillende organisatieonderdelen is de merksituatie in kaart gebracht en zijn – mede op basis van het instellingsplan van de HvA en verschillende onderzoeken – scherpe conclusies getrokken over ‘wat best passend is’.

Medewerkers worden trotse duurzaamheidsambassadeurs
Coca-Cola wil de behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid meer en beter voor het voetlicht brengen. Organisaties zijn terughoudend met communicatie over duurzaamheid, uit angst voor beschuldigingen van greenwashing. Idee: van medewerkers trotse duurzaamheidsambassadeurs maken. Wepublic ontwikkelde de belangrijkste duurzaamheidsboodschappen. Daarnaast verzorgden we trainingen om duurzaamheid in de organisatie te verankeren.