Leiderschap

Doelgericht werken aan strategisch leiderschap

Door constante veranderingen is de wereld waarin organisaties en hun leiders zich bevinden steeds complexer. Van leiders van vandaag wordt meer dan ooit gevraagd. Naast financiële prestaties wordt er verwacht dat zij verantwoording afleggen, transparant werken en authenticiteit tonen. Leiderschap anno nu betekent verantwoordelijkheid nemen en iedere dag weer aantonen open te staan voor de veranderingen in de maatschappij.

Wepublic adviseert en ondersteunt (top)managers met:

  • Persoonlijke profilering en vormgeving van leiderschapsvisie
  • Strategische communicatie en corporate storytelling
  • Onderscheidende en authentieke communicatieboodschappen en oplossingen
  • Organisatie- en omgevingssensitiviteit aanscherpen
  • Inzichtelijk maken van issues en stakeholders binnen key-arena’s
  • Prestatievaardigheden, mediatraining en leiderschapstraining op maat

Wepublic heeft jarenlange ervaring met het adviseren van leiders. Juist wanneer de druk op de organisatie hoog is. Onze adviseurs zijn resultaatgericht en bieden ondersteuning bij het maken van lange en korte termijn beslissingen. We werken als consultant of coach aan strategisch leiderschap.

Neem contact op met een van onze adviseurs.