Verandercommunicatie

Resultaat bij transformaties

In een continue veranderende buitenwereld is het essentieel dat organisaties wendbaar zijn.

Nieuwe innovaties, disruptieve technologieën, toenemende transparantie, maar ook de huidige pandemie… U zult mee moeten veranderen. Verandercommunicatie is cruciaal geworden.

Externe veranderingen die gevoeld worden in de organisatie kunnen leiden tot een strategische koerswijziging, een wisseling van management of een fusie of overname. Veranderingen vragen om een groot aanpassingsvermogen. Zowel van bestuurders, managers en medewerkers. Wepublic zorgt voor snelheid, extra capaciteit en ervaring.

Wepublic heeft diverse organisaties ondersteund ten tijde van verandering. Met een externe blik brengen we scherpte in de benodigde stappen die gezet moeten worden om zo goed mogelijk tot een nieuwe realiteit te komen. Soms stappen we in wanneer de organisatie al volop in beweging is en de behoefte groot is om draagvlak te krijgen. Of we werken vanaf de eerste aanzet aan het bepalen van de nieuwe koers die de verandering in gang zet en bieden vervolgens ondersteuning bij elke stap.

Ervaring en capaciteit dragen bij aan resultaat. Verandercommunicatie kan het verschil maken.

In de afgelopen jaren hebben we onder andere mogen werken aan deze cases:

Fusie van grote onderwijsinstellingen

ID College en ROC Leiden willen fuseren om voortbestaan van ROC Leiden veilig te stellen. Terwijl de sector en fusie onder het vergrootglas lagen werkte we aan een concrete strategie, heldere aanpak en duidelijke storyline waarmee we doorbraken realiseerde. Wepublic ontwikkelde de communicatiestrategie, inclusief storyline; deze was leidend bij het maken van keuzes. Tevens leverde we communicatie-, PA- en merkadvies en ondersteunding ‘on the job’ bij het implementeren van het plan. Dit resulteerde in een succesvolle fusie, gesteund door politiek, sector, media en medewerkers en nieuwe naam. Meer weten? Neem contact op met Maurice Jansen of Maaike Hellingman-van Hooidonk.

Begeleiden van BinckBank bij de overname door het Deense Saxo Bank

Het Deense Saxo Bank maakte bekend het Nederlandse BinckBank te willen overnemen. De overname heeft een grote impact op diverse stakeholders en communicatie was key. Wepublic ontwikkelde de integrale communicatie-aanpak, heldere messaging en levert o.a. 24/7 support bij de uitvoering. Door continu vinger aan de pols te houden konden we snel schakelen bij issues. Gedurende een overnameproces verandert de context continu: wendbaarheid ’on the job’ ondersteuning blijken cruciaal. Dit resulteerde in draagvlak onder alle stakeholders voor de overname. Meer weten? Neem contact op met Maurice Jansen.

Graag vertellen we u ook over andere ervaringen.