Wepublic helpt bij onderbezetting

Juist in turbulente en onzekere tijden is de druk op de communicatie- en public affairsafdelingen groot. Tegelijkertijd zien we dat veel afdelingen met onderbezetting kampen. We ondersteunen u dan graag, zodat u als afdeling de gewenste impact kunt blijven maken.

1. Hands-on mentorschap voor nieuwe medewerkers

Wepublic biedt een hands-on mentorschap aan voor (nieuwe) public affairs- en communicatie-medewerkers die een ervaren kracht kunnen gebruiken in hun eerste periode. Samen met de klant stemmen we de leervragen en leerdoelen af en bekijken we hoe we op de beste manier maatwerk kunnen bieden. Zo stemmen we onderling af hoe lang de nieuwe medewerker gebruik wil maken van een ervaren mentor, en welke omgeving (het kantoor van Wepublic of een andere locatie) hiervoor het beste is. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de medewerker te stimuleren: hulp en begeleiding wanneer het gewenst is, maar uiteindelijk als doel om zelfstandig verder te kunnen.

Wat bieden wij met mentorschap?

 • Hands-on ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden
 • Begeleiding van leerproces met feedbacksessies en leerdoelen
 • Een ervaren extra paar ogen als kwaliteitscheck
 • Beschikbaarheid van ons kantoor als inspirerende leeromgeving
 • Maatwerk gegarandeerd, mentorschap afgestemd op het individu

2. Prioriteringssessies

In deze tijden volgen gebeurtenissen en ontwikkelingen zich steeds meer in razendsnel tempo op. Daardoor is het soms lastig om helder te hebben wat nu precies het belangrijkste is of wat nú aandacht verdient. Wij geloven dat het stellen van prioriteiten in een vroeg stadium leidt tot rust en duidelijkheid in de aanpak. Zo is het goed om al vroeg helder te hebben welke politieke of maatschappelijke gebeurtenissen zich het beste lenen om impact te maken, of welke communicatie-activiteiten de grootste invloed kunnen hebben. Het hebben van prioriteiten brengt kortom focus. En juist in tijden van onderbezetting is die focus noodzakelijk.

Om organisaties te helpen met de uitdaging van prioriteren biedt Wepublic prioriteringssessies aan. Wij helpen organisaties met het vaststellen van de prioriteiten in een public affairs- of communicatie(jaar)plan of een specifieke lobbystrategie. Met een werksessie bepalen we samen met de klant de doelstellingen en hoe deze op de meest effectieve manier behaald kunnen worden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van onze intelligence. Met behulp van onze algoritmes kunnen we bijvoorbeeld snel inzien welke issues het meeste spelen in de publieke arena, hoe individuele issues zich in de afgelopen tijd hebben ontwikkeld en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Ook kunnen we laten zien welke gerelateerde issues een rol van betekenis kunnen spelen. Met deze combinatie van advies en data heeft u snel focus in uw strategie.

Wat bieden wij met onze prioriteringssessies?

 • Focus, duidelijkheid en concrete stappen in uw public affairs- of communicatiestrategie
 • Maatwerk en individuele afstemming op uw doelstellingen
 • Inzage in de belangrijke gebeurtenissen van de komende periode
 • Analyses van de belangrijkste ontwikkelingen, issues en stakeholders
 • Een unieke combinatie van menselijke expertise en data

3. Interimmanagement

Een communicatie- of public affairs-positie kan soms tijdelijk niet bezet zijn. En bij vertrek van een medewerker kan het soms even duren tot er een goede opvolger is gevonden. Interimondersteuning kan dan een oplossing zijn. Hiermee lopen de werkzaamheden door, en kan de (nieuwe) medewerker (weer) op een rijdende trein stappen. Wepublic biedt interimondersteuning door onze eigen adviseurs of specialisten uit ons netwerk, van junior- tot seniorniveau, en van 1 tot 5 dagen per week.

Meer informatie over interimmanagement vindt u hier.

4. Ad hoc-strippenkaart

De wereld van public affairs en communicatie is een wereld die soms onvoorspelbaar kan zijn. Een wereld waarin een grote mate van flexibiliteit en snelheid wordt gevraagd. Soms is het nodig om snel te reageren op deze gebeurtenissen en kunt u dat als afdeling niet alleen, zeker niet in tijden van onderbezetting. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een position paper, het formuleren van kernboodschappen op een thema, het helpen indienen van schriftelijke vragen of het tegenlezen van stukken/presentaties.

Wij helpen deze organisaties met een ad hoc-strippenkaart die is gestoeld op flexibele ondersteuning in uw dagelijkse werkzaamheden. Samen met u maken we duidelijke afspraken over de werkzaamheden waarin we kunnen helpen en over een tijdige communicatie met een van onze adviseurs. Zo scheppen we samen duidelijke verwachtingen waarmee we van dienst kunnen zijn. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om eventueel debatten live te volgen via de strippenkaart, alles in individuele afstemming met de klant.

Wat bieden wij met een strippenkaart?

 • Flexibele, snelle ondersteuning met dagelijkse werkzaamheden
 • Persoonlijke, laagdrempelige hulp van een van onze adviseurs
 • Een gegarandeerde kwaliteitscheck
 • Maatwerk in voor wat voor u nodig is
 • Een optie om debatten live te volgen

Contact

Neem voor meer informatie contact op Maurice Jansen.