Public Affairs en monitoring bij de gemeente Breda

Public Affairs en monitoring bij de gemeente Breda 

We spraken Esmeralda Huizen, sinds een jaar of 7 Coördinator en Senior Adviseur Public Affairs van de gemeente Breda, over de ontwikkeling van Public Affairs in gemeenteland in het algemeen en bij de gemeente Breda in het bijzonder. Ze legt daarbij nadrukkelijk uit hoe de Stakeholder Intelligence Tool (SIM) haar daarbij ondersteunt met gerichte monitoring van alle ontwikkelingen in het publieke domein. 

Voorheen was Esmeralda onder meer senior-adviseur Public Affairs bij de provincie Noord-Brabant. Daarna ging ze de uitdaging aan om Public Affairs op te zetten in Breda. Inmiddels staat daar een team van 3 collega’s, waarbij de taken zijn verdeeld en men elkaars achtervanger kan zijn. Zelf is ze wekelijks ook minimaal een dag in de week in Den Haag te vinden, al dan niet samen met Tilburg, om de samenwerking met en lobby richting het Rijk vorm te geven op specifieke thema’s. Voor Breda staan als 9e stad van Nederland bijvoorbeeld Mobiliteit en Cultuur, maar ook Bestaanszekerheid hoog op de agenda. Inmiddels is er vanuit het Werkplan Public Affairs in Breda een duidelijke koers, versterken de koepels G40 en VNG het beleid en de lobbyinzet op overkoepelende thema’s en is de interne samenwerking binnen de gemeente goed opgezet. Het belang van Public Affairs is genoegzaam bekend, al merkt ze ook dat er in gemeenteland nog veel te winnen valt. De uitdagingen worden steeds groter en het gepast informeren van stakeholders gedifferentieerder.

Actuele dossierkennis is voor Public Affairs echt een vereiste en daarvoor heeft ze sinds 2020 de SIM Gemeentemonitor van Wepublic in gebruik. Het team ziet dagelijks het nut van de voor Breda gefilterde berichtgeving met specifieke duiding, maar het helpt ook om de vele collega’s gericht aan te haken en te informeren. Ze geeft aan: “Er zijn nu zelfs collega’s, die zichzelf melden omdat ze graag ook op de monitor aangeschakeld willen worden om kennisachterstand te voorkomen. Vanuit haar team wordt vanuit een persoonlijk gesprek en het doel, vervolgens een inrichting via het dashboard in de monitor vormgegeven. Hierdoor is de effectiviteit en de toegevoegde waarde, en daarmee de waardering, nog veel groter.

Ze vertelt verder: “Als je goed weet wat je wilt, dan kun je de gemeentemonitor echt heel gericht inzetten. We worden nu volledig ontzorgd, het scheelt enorm veel tijd en de monitor is heel erg gericht op bijpassende thema’s en issues specifiek voor lokale overheden. Ik maak met het team impact in de praktijk en bespaar onszelf dan graag waar mogelijk voorbereidende werk. Zelf volg ik soms alleen de eerste termijn) van een debat, en dan pak ik de samenvatting van het hele debat uit de monitoring tool. Wepublic heeft specialisten in huis die met je meedenken en kan daardoor maatwerk leveren. Aanvullend maak ik nog wel eens gebruik van hun stakeholders- of sentimentanalyses, bijvoorbeeld rond Prinsjesdag”.

Voor de gemeente Breda is de meerwaarde van de tool een no-brainer. De investering verdient zich simpelweg terug en wordt daarom vanuit de begroting Public Affairs bekostigd, al kan Esmeralda zich ook voorstellen dat er op themaniveau vanuit inhoudelijke portefeuilles wordt bijgedragen. Daar zit namelijk direct de winst. Die wisselwerking tussen de verschillende deelterreinen en Public Affairs is onmiskenbaar gewenst en werkt het beste vanuit een positionering van Public Affairs dicht op de strategie. Daarom kiezen ook veel gemeenten voor de positionering van Public Affairs onder Concern Advies. Niet alleen de samenwerking binnen de gemeente is natuurlijk van belang, maar het vinden van bondgenoten buiten je eigen gemeente op bijvoorbeeld regioniveau maakt vaak het verschil. Daarom werken we vaak samen met Tilburg, hetgeen vroeger misschien lastiger lag, of met de provincie. Per onderwerp zoeken we de meest passende aanpak en kunnen we de monitor op themaniveau juist verbreden of verdiepen.”