Corona, communicatie & leiderschap

Het coronavirus (Covid-19) houdt de wereld in haar greep. Veel organisaties zijn in crisismodus. In een eerder blog (Corona & Communicatie) schreef ik dat het virus – en daarmee ook de communicatie erover – Chefsache is geworden. Leiders wachten een belangrijke, maar lastige taak.

Leiders (CEO’s, CFO’s, CCO’s, etc) hebben de komende tijd 2 belangen te behartigen: het belang van de medewerker en het belang van de organisatie (en daarmee van de stakeholders van de organisatie).

Natuurlijk. Deze belangen zijn niet tegenstrijdig. Integendeel zelfs. Maar toch, in de communicatie is het een balancing act.

Het kiezen van de juiste woorden, de juiste tone-of-voice, de juiste kanalen, de juiste media, etc; het is allemaal van strategisch belang geworden.

Juist nu moeten leiders er zijn voor hun medewerkers

Ik ga er vanuit dat iedere leider de gezondheid van haar medewerkers serieus neemt. En dat zij zich maximaal inzet om verspreiding van het virus te voorkomen. People first.

Maar tussen het serieus nemen van de gezondheid van medewerkers en medewerkers het gevoel geven dat je daadwerkelijk om ze geeft, zit een groot verschil.

Van een leider mag empathie worden verwacht. Zij kan zich inleven in de gedachten en gevoelens van haar medewerkers en weet dat ook om te zetten in heldere communicatie en voorbeeldgedrag.

Juist nu is het belangrijk dat de leider er is voor haar medewerkers. Dat zij luistert. Het gesprek aan gaat. De interne discussie stimuleert. Er voor zorgt dat er een klimaat wordt gecreëerd waarin op een veilige manier gesproken kan worden over zorgen die er leven.

Uiteraard laat de leider hierbij het goede voorbeeld zien. Zij is aanwezig (of juist niet) en zichtbaar (bijv. via videoconferencing). Zij praat niet alleen over medewerkers, maar vooral ook mét medewerkers. En zij weet wat er speelt.

Handelen en communiceren vanuit een heldere visie

Maar we beseffen natuurlijk ook dat leiders verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de organisatie. En daarmee de belangen behartigt van bredere stakeholdergroepen. Inclusief de aandeelhouder en de samenleving.

Zeker, als het coronavirus de business raakt, moeten maatregelen worden genomen om impact te minimaliseren. En zal de leider moeten toezien op de uitvoering ervan.

Maar de leider handelt daarbij als het goed vanuit een overtuiging. Vanuit een heldere visie op de (maatschappelijke) rol van de organisatie. Zeker leiders die van mening zijn dat organisaties niet langer zoveel mogelijk geld willen verdienen, maar vooral een bijdragen moeten leveren aan een betere wereld.

(zie ook: de verklaring van de leden van de Business Roundtable)

Deze leiders laten zich niet verrassen door de waan van de dag. Zij laten zich niet verleiden door korte-termijn. Toch?

De leider handelt vanuit een overtuiging. Een helder verhaal. Een verhaal dat consistent wordt uitgedragen (en aangepast indien nodig) en dat resoneert bij medewerkers, aandeelhouders, klanten en andere stakeholders.

“CEO’s face intense pressure to put shorter-term shareholders’ demands first. If they yield to it by slashing jobs, short-changing suppliers or backing away from environmental commitments, their actions risk being seen not as inevitable responses to hard times but as corporate hypocrisy, shattering the public’s already shaky trust in business”

(‘Coronavirus poses big test of capitalism’s stakeholder conversion‘, Andrew Edgecliff-Johnson, 4 maart, Financial Times)

Balancing act

De leider moet een balancing act uitvoeren.

Communicatie is van strategisch belang. Meer dan ooit wellicht.

Hoe behartig je de belangen van al je stakeholders in tijden van corona? Hoe ben je er als leider voor je medewerkers én behoud je het vertrouwen van al die andere stakeholdergroepen?

Het is de uitdaging om deze belangen met elkaar te verbinden.

En nooit steek je als leider je hoofd in het zand. Je bent zichtbaar. En je laat van je horen. Je verhaal is op orde. En je vertelt het op authentieke wijze. Wees eerlijk.

Het grote gevaar is dat de waan van de dag zoveel energie opslokt, dat de communicatie eronder lijdt. Dat de leider onzichtbaar is of haar verhaal rammelt. Funest voor vertrouwen.

Lukt het leiders om in deze tijden van corona de juiste balans te vinden? Het zal moeten. Zij hebben geen keuze.

Wat je wellicht ook interessant vindt: