Wepublic versterkt team met twee nieuwe Junior Adviseurs en Intelligence Specialist

Wij hebben drie nieuwe medewerkers toegevoegd aan het team. Wytze Pathuis en Noel Andriessen zijn per januari begonnen als Junior Adviseur. Tegelijkertijd start Stephanie Walroud als Intelligence Specialist. Zij gaan zich bezighouden met het monitoren van en adviseren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wytze Pathuis

Wytze Pathuis heeft International Business gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn masterscriptie deed hij onderzoek naar de manier waarop verschillende soorten regelgeving de energietransitie in de luchtvaartindustrie kunnen versnellen. Meest recent heeft hij ervaring opgedaan binnen de afdeling Politiek & Lobby bij anti-corruptieorganisatie Transparency International. Hier was Wytze betrokken bij projecten rondom anti-witwassen, klokkenluidersbescherming en politieke integriteit.

Noel Andriessen

Noel Andriessen studeerde Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en rondde een master Public Policy and Governance af aan de Universiteit van Amsterdam. Verder nam Noel deel aan de 22e BKB Academie en studeerde hij Politieke Wetenschap en Filosofie aan de University of Wyoming. Na ervaring op te hebben gedaan in onder andere de journalistiek, het ondernemerschap en de ambtenarij vond hij zijn passie in de public affairs na een stage en een interim-functie bij MVO Nederland en de Nederlandse Raad voor Training en opleiding.

Stephanie Walroud

Stephanie Walroud heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Momenteel volgt zij een master Environment & Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkte zij mee aan een communicatieplan voor nieuwe Europese wetgeving m.b.t. diergeneesmiddelen. Daarna heeft zij het Landelijk Congres der Bestuurskunde georganiseerd.