Verantwoordingsdag 2023: Enige verbetering, maar Rekenkamer blijft kritisch

Op 17 mei was het weer Gehaktdag. Minister Kaag van Financiën overhandigde het koffertje met het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2022 aan de Tweede Kamer.

Alhoewel de titel van het persbericht van de Rekenkamer anders doet vermoeden is de voorzitter van de Rekenkamer, de heer Irrgang, een stuk positiever dan zijn voorganger vorig jaar. Het ministerie van VWS krijgt wel een aardige veeg uit de pan in het betoog van Irrgang in de Tweede Kamer. Daar gaat het nog niet naar wens.

10 van de 12 ministeries hebben een tekortkoming in hun financieel beheer en voor een nieuwe crisis zijn ze niet goed voorbereid. De Rekenkamer lijkt het verstandig als het ministerie met de meeste expertise op het thema financiën – het ministerie van Financiën – eens een handje helpt bij de andere ministeries. Dat klinkt niet onlogisch.

Het blijft echter niet enkel bij financiële controles. De Rekenkamer meldt ook het volgende:

  • Een testteam van de Rekenkamer klom over hekken richting zwaarbeveiligde militaire objecten. Even testen waar ze wel en waar ze niet kunnen komen.
  • Het stimuleren van de arbeidsmarkt met subsidies werkt lang niet altijd. Er vond helaas weinig omscholing tot ICT-medewerker en technici plaats, mensen die we hard nodig hebben.
  • Op het Ministerie van EZK is nog onvoldoende informatie om te bepalen in hoeverre maatregelen zorgen voor energiebesparing.
  • Veel agentschappen die onder het ministerie van J&V vallen hebben telkens (veel) meer geld nodig dan begroot. De Rekenkamer verwijt het ministerie hier onrealistisch begroten.
  • Rechtsbijstand voor toeslagenouders is nog amper van de grond gekomen.
  • Er zijn zorgen over de effectiviteit van beleid voor biologische landbouw. We blijven in Nederland achter ten opzichte van andere Europese landen waar het gaat om het percentage biologische landbouwgrond.
  • De wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) loopt vast. Doordat de arbeidsmarkt groeit en er meer oudere werknemers zijn neemt de kans op een stijging van arbeidsongeschikten toe. Maar het UWV beschikt over onvoldoende verzekeringsartsen om te bepalen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Interessante bevindingen, waar bewindspersonen wat mee moeten. Zij konden al reageren op de conclusies van de Rekenkamer, maar in de week van 30 mei vindt het Verantwoordingsdebat plaats met premier Rutte, minister Kaag en staatssecretaris Van Huffelen.

Weet wat er speelt en wat te doen

Is dit voor uw organisatie relevant en wilt u precies weten wat daar gezegd wordt? Wij monitoren met onze Stakeholder Intelligence Monitor alles wat er in politiek Den Haag wordt gezegd en geschreven. Zo mist u niks.

Neem gerust contact op voor een gratis proef van 2 weken.