Prinsjesdag: eerste reacties politieke partijen & maatschappelijk middenveld

Prinsjesdag is voorbij, de miljoenennota is gepresenteerd. Wij zetten de eerste reacties van alle politieke partijen en van belangrijke partijen uit het maatschappelijk middenveld op een rij:

Politieke partijen

VVD (voorlopig):

‘Door deze miljoenennota krijgen mensen een beter cijfer in hun portemonnee maar we hebben ook oog voor andere zorgen van de mensen in het land’

Bron: Klaas Dijkhoff bij de NOS

Partij voor de Vrijheid (voorlopig):

‘We hebben een begrotingsoverschot van 8 miljard. Mijn voorstel is om 6 miljard te gebruiken zodat mensen dat direct in hun portemonnee voelen.’

Bron: Geert Wilders bij de NOS

CDA:

‘Nederland staat er goed voor. Maar voor herstel van vertrouwen is meer nodig dan alleen economische cijfers.’

Bron: website CDA

D66:

‘Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet fors extra investeert in wensen van D66: onderwijs, vergroening en het verlagen van de belasting voor mensen met een baan.

Bron: website D66

Groenlinks (voorlopig):

‘Het kabinet neemt maatregelen die zorgen voor een hogere energierekening zonder dat die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.’

Bron: Jesse Klaver bij NPO1

SP

‘De mooie beloftes vliegen ons om de oren, maar vooralsnog hebben mensen vooral de zekerheid dat de zorgpremie stijgt, de energierekening hoger wordt en de boodschappen meer gaan kosten.’

Bron: website SP

PvdA

‘Nu het zo goed gaat met Nederland verkwanselt dit kabinet een gouden kans om te zorgen dat we allemaal vooruitgaan. Een kans om te kiezen voor de mensen die keihard werken voor ons allemaal: de leraar, de politieagent en de mensen in de zorg.’

Bron: website PvdA

ChristenUnie:

‘De cijfertjes van Prinsjesdag zijn meer dan cijfertjes: alle groepen gaan er gemiddeld op vooruit en zeker gezinnen krijgen meer financiële armslag.’

Bron: website ChristenUnie

Partij voor de dieren (voorlopig):

‘De vleesindustrie is de heilige koe in de Tweede Kamer. Het is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering, dierenleed, biodiversiteitsverlies, natuurschade, fijnstofproblemen en gezondheidsschade. Maar verkleining van de veestapel of vermindering van de vleesconsumptie wordt nauwelijks vertaald in concrete beleidsmaatregelen.’

Bron: website Partij voor de Dieren

50PLUS (voorlopig)

‘Ouderen staan al 10 jaar op achterstand en de afgelopen twee jaar werden er plusjes voor ouderen beloofd maar uiteindelijk werden het nullen. Dus wij zeggen: eerst zien, dan geloven.’

Bron: twitterpagina 50PLUS

DENK

Geen reactie

SGP

‘Er is economische groei en de koopkracht stijgt. Dat stemt tot dankbaarheid. Toch zijn er voor de SGP ook een aantal punten van zorg, zoals de balans tussen verdienen en inleveren, de verdeling van het geld en het experiment met staatswiet.’

Bron: website SGP

FvD

‘Forum voor Democratie is teleurgesteld. Geen aanpak immigratie, nog meer lastenverzwaring door energietransitie en afschaffing dividendbelasting.’

Bron: website FvD

 

Reacties maatschappelijk middenveld

Federatie Medisch Specialisten

‘We zijn niet verrast door de kabinetsplannen in de Rijksbegroting 2019, maar kijken wel met bezorgdheid naar de uitwerking ervan. Dokters ervaren toenemende werk-, regel- en veranderdruk. Ik mis actief beleid om meer ruimte te geven aan de passie op de werkvloer.’

Bron: website FMS

Ieder(in)

‘Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Aan de andere kant maakt Ieder(in) zich zorgen over de sterke stijging van de zorgpremies en de hogere BTW op onder meer medicijnen en voeding.’

Bron: website Ieder(in)

ActiZ

‘Branchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd in de Troonrede.’

Bron: website ActiZ

Zorgverzekeraars Nederland

‘We zullen de zorg de komende jaren moeten vernieuwen om deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De hoofdlijnenakkoorden zetten weliswaar een rem op de groei van de kosten, maar vormen zeker nog geen trendbreuk. Het is op termijn onhoudbaar als de kostenstijging in de zorg niet in de pas loopt met de economische groei.’

Bron: website ZN

VNO-NCW

‘De Rijksbegroting ligt er keurig bij en burgers en bedrijven krijgen geleidelijk aan lagere lasten. Boekhoudkundig is de Rijksbegroting een pronkstuk. Nu alleen nog zorgen voor een ondernemend vervolg, zodat de economie niet vastloopt op termijn.’

Bron: website VNO-NCW

MKB-Nederland

‘MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. Het is mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan. Maar de winsten blijven stabiel en veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren.’

Bron: website MKB-Nederland

FME

‘FME vindt dat er in de Miljoenennota te weinig aandacht is voor onderwijs. De technologische sector schreeuwt om gekwalificeerd personeel. Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag van de bedrijven.’

Bron: website FME

FNV

‘De plannen van dit kabinet voor 2019 sluiten aan bij een ontwikkeling die al decennia loopt. Werkenden krijgen een kleiner deel van de opbrengst van de economische groei ten gunste van bedrijven en kapitaalverstrekkers. De gevolgen komen onevenredig voor rekening van jongeren en mensen met lage inkomens.’

Bron: website FNV

CNV

‘Dit kabinet is hard op weg deze economisch mooie zomer volledig aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan. Geef werkend Nederland wat het verdient: vast werk en fatsoenlijk loon.’

Bron: website CNV

UNETO-VNI

‘UNETO-VNI is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vindt UNETO-VNI dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken, zodat de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen.’

Bron: website UNETO-VNI

Bouwend Nederland

‘Nederland staat voor grote uitdagingen: aanpakken van de woningnood, congestie op de wegen, de verduurzaming, én een gezonde arbeidsmarkt. Nu het goed gaat met de economie, is de tijd rijp om te investeren in het groeivermogen van ons land.’

Bron: website Bouwend Nederland

Verbond van Verzekeraars

Het kabinet-Rutte presenteert dit jaar een miljoenennota die optimisme ademt en burgers meer koopkracht in het vooruitzicht stelt. De pensioenparagraaf is echter pover. Voor noodzakelijke hervormingen van het stelsel wacht het kabinet op de voorstellen van sociale partners.

Bron: website Verbond voor Verzekeraars

Aedes

‘De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen.’

Bron: website Aedes

Algemene Onderwijsbond

‘Waar het onderwijs hoopte op nieuwe, extra investeringen, heeft Prinsjesdag vooral onverwachte tegenvallers in petto. Vanaf 2020 staat er een nieuw tekort van 114 miljoen euro in de boeken. Het onderwijs profiteert niet van de economische groei.’

Bron: website AOB

De Landelijke Studentenvakbond & het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘Studenten worden opnieuw in de kou gezet door het kabinet. De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden nog verder opgeschroefd en in deze regeringsperiode moet Kabinet Rutte III ergens nog meer dan een kwart miljard bezuinigen in het onderwijs. Wij vrezen ervoor dat ook dit gat op studenten verhaald wordt.’

Bron: website LSVb

ANBO

‘De kabinetsbegroting voor 2019 pakt op het eerste gezicht niet onaardig uit voor gepensioneerden. Gemiddeld krijgen zij er zo’n 1,5 procent bij volgens de kabinetscijfers. Echter, dit zijn gemiddelden en er zijn veel signalen dat het er voor bepaalde groepen minder rooskleurig uitziet.’

Bron: website ANBO

G40

‘Het gaat weer beter met Nederland en het kabinet trekt extra geld uit voor investeringen in onder meer veiligheid, onderwijs en infrastructuur. In lijn met deze positieve ontwikkeling is het evenzeer noodzakelijk dat de maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein, de klimaatadaptie en de energietransitie worden aangepakt.’

Bron: website G40