Never a dull moment… Or is there?

Politiek lijkt meer dan ooit gevangen door de waan van de dag. Crises volgen elkaar in rap tempo op, van nationale aangelegenheden zoals de toeslagencrisis en de stikstofcrisis tot de oorlog in Oekraïne, en elke nieuwe ontwikkeling lijkt de aandacht op te slokken van de politici en parlementaire media, bijvoorbeeld in de vorm van (weer een) spoeddebat. Never a dull moment, zoals men ook wel zegt over de politiek. Dat Mark Rutte nog premier is lijkt bijna het enige stabiele gegeven. Maar schijn bedriegt.

Structuur

Wie niet verder kijkt dan de krantenkoppen ontgaat namelijk een belangrijk feit over de politiek. Verborgen onder de waan van de dag zit een heldere structuur met veel periodiek herhalende processen. Denk maar aan het jaarlijkse proces over de financiële besluitvorming met daarin de voorjaarsnota, Prinsjesdag met de Miljoennennota en de ministeriële begrotingen en Verantwoordingsdag. Maar ook commissiedebatten in de Tweede Kamer die jaarlijks rond dezelfde tijd terugkomen, zoals het MIRT-debat en het spoordebat vlak voor de zomer als het gaat om mobiliteit, en debatten over vaste onderwerpen als Leefstijlpreventie en Klimaat en Energie die vaak twee keer per jaar gehouden worden.

Daarnaast zijn er tweewekelijks procedurevergaderingen in de Tweede Kamer waarin Kamerleden gezamenlijk bepalen hoe onderwerpen en beleidsstukken behandeld gaan worden, publiceren ministeries planningsbrieven met daarin een indicatie van wanneer belangrijke brieven en rapporten naar de Tweede Kamer worden gestuurd en hebben ook de politieke partijen vastgelegde wijzen waarop zij het belangrijkste partijdocument, het verkiezingsprogramma, tot stand doen komen.

Houvast

Al deze informatie biedt houvast voor de public affairs van je organisatie. Zo verdwijnt de waan van de dag naar de achtergrond en ontstaat er juist ruimte om lobbyactiviteiten strategisch te plannen. Wanneer stuur je je directeur op pad met een kraakheldere boodschap? Wanneer plan je dat werkbezoek in voor Kamerleden? En wanneer is het tijd om de media te zoeken om jouw boodschap breed onder de aandacht te brengen? Met de hierboven beschreven processen en informatie kan je deze momenten strategisch inplannen, bijvoorbeeld vlak voor een belangrijk debat of een besluitvormingsmoment. Zo weet je zeker dat de relevante stakeholders, van politici tot partijen uit het maatschappelijk middenveld, op de hoogte zijn van jouw standpunten en inzet.

Een helder overzicht van belangrijke momenten op de politieke agenda biedt bovendien ook de gelegenheid om de interne processen binnen je eigen organisatie hierop in te richten, zodat de juiste informatie tijdig boven tafel komt én de juiste mensen op het goede moment in actie komen. Zo sluit je de processen binnen je eigen organisatie naadloos aan op het politieke besluitvormingsproces.

Wepublic biedt hulp

Een goede lobby valt of staat met de juiste timing. En een helder inzicht in de politieke besluitvormingsprocessen is essentieel voor het vinden van deze juiste timing.

Bij Wepublic denken we graag mee hoe we jouw organisatie deze structuur kunnen bieden, door aan de hand van de belangrijkste issues van jouw organisatie de belangrijke momenten en processen in kaart te brengen. Zo mis je nooit de gouden kans.

Meer informatie? Neem contact met ons op via +31 202405530 of [email protected].

Geschreven door Laurens Minderhoud.