Lobbypanel over onder andere Zelensky’s reis door Europa, perspectief voor de boeren, en de rol van supermarkten in het beschermen van mensenrechten

Op 17 mei 2023 nam Mark van den Anker, co-CEO van Wepublic, deel aan het wekelijkse radioprogramma/podcast BNR Lobbypanel. Samen met Ireen Boon, eigenaar van Trias Politica, besprak hij de belangrijkste lobbyontwikkelingen.

Zoals gebruikelijk begon de aflevering met de eigen lobby van Wepublic, waarbij Mark een pleidooi hield voor de oprichting van een ministerie voor technologie. Volgens Mark is dit van cruciaal belang gezien recente voorbeelden zoals de opkomst van ChatGPT en andere AI-technologieën. Hoewel de regering al een commissie Digitale Zaken heeft opgericht en een staatssecretaris heeft benoemd, is dit volgens Mark niet voldoende. “We moeten het naar een hoger niveau tillen. Technologie is niet langer een bijzaak; het overstijgt alle ministeries en vereist daarom meer aandacht.”, aldus Mark. Ireen steunde dit idee en benadrukte het belang van gespecialiseerde kennis op dit gebied.

Vervolgens besprak het panel de rondreis van Zelensky door Europa. Mark merkte op dat het geen toeval is dat Zelensky juist nu een uitgebreide tournee door Europa maakt. De timing is strategisch in aanloop naar belangrijke toppen zoals de Raad van Europa en de G7, en ter voorbereiding op een mogelijk offensief van Oekraïne deze zomer, zo stelde Mark. Bovendien vormt een mogelijke Republikeinse overwinning bij de Amerikaanse verkiezingen in 2024 een bedreiging voor de steun van de VS aan Oekraïne. Daarom is het verstandig voor Oekraïne om solide steun te zoeken bij Europese bondgenoten, betoogde Mark.

Daarna kwamen de uitkoopregeling voor boeren, de rol van agrarische makelaars en de voortgang van het Landbouwakkoord aan bod. Mark adviseerde de boerenlobby om zich te richten op perspectieven voor de boeren, zoals bijvoorbeeld kleinschalige dienstverlening als bestemmingsplan. Dit zou boeren de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld zorgboerderijen of campings te starten en zo alternatieve inkomstenbronnen te creëren. Wat betreft het Landbouwakkoord waarschuwde Mark dat als er geen bereidheid is tot compromissen, strengere maatregelen waarschijnlijk zullen volgen. Ireen stemde hiermee in en pleitte voor voortgang in het proces.

Ten slotte werd er gesproken over supermarkten en de bescherming van mensenrechten en het voorkomen van moderne slavernij, zoals aangekaart door de Questiomark Foundation. Mark introduceerde het idee van de supermarkt als een microsamenleving. “Of het nu gaat om mensenrechten, duurzaamheid of een eerlijke prijs voor de boer, alles vindt plaats in de supermarkt”, aldus Mark. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is om te kijken naar wat supermarkten al doen op dit gebied. Ireen voegde eraan toe dat supermarkten tijd nodig hebben om aan tafel te blijven en betere mensenrechtenafspraken af te dwingen. “Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.”

De hele aflevering is hier terug te luisteren.

Heeft u ook behoefte aan advies? Of heeft u een vraag aan Mark? U kunt contact opnemen met Mark van den Anker.