Lobbypanel over o.a. de uitvoerbaarheid van verkiezingsprogramma’s en het beschermen van staatsgeheimen

Op 9 augustus 2023 nam Mark van den Anker (co-CEO) deel aan BNR Lobbypanel. Een wekelijkse radioprogramma/podcast waarbij experts uit het veld de belangrijkste lobbyontwikkelingen doornemen met presentator Thomas Van Zijl. Naast Mark deed ook Sybrig van Keep, managing partner van Issuemakers, mee aan het panelgesprek.

De eigen agenda

Binnen de eigen agenda van Wepublic ligt momenteel de focus op de bijdrage aan verkiezingsprogramma’s. De boodschap van Wepublic is helder: “Houd het kort en krachtig en breng focus aan!” Mark benadrukt dat te veel uitgebreide documenten eerder afbreuk doen aan de focus dan bijdragen, vooral gezien de grotere tijdsdruk dan normaal. Hij benoemt dat het ook van belang is om te overwegen welke partij daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel zal plaatsnemen om de standpunten van organisaties te vertegenwoordigen.

Uitvoerbare verkiezingsprogramma’s

Presentator Thomas vraagt of het gaat om politieke haalbaarheid of om praktische haalbaarheid. Mark benadrukt dat hoewel hij begrip heeft voor het pleidooi van de Algemene Rekenkamer, het in verkiezingsprogramma’s behouden van uitvoerbaarheid de creatieve kracht van deze programma’s aantast. Hij legt uit dat verkiezingsprogramma’s visies zijn en geen beleidsnotities. De uitvoerbaarheid moet worden beoordeeld in de Tweede Kamer en het kabinet, waarbij gesprekken met lobbyisten een rol spelen. Sybrig voegt toe dat uitvoerbaarheid van cruciaal belang is voor vertrouwen in de politiek en dat politieke partijen hier een verantwoordelijkheid dragen. Mark benadrukt dat dit een gezamenlijke inspanning is en hoopt dat mensen actiever luisteren, vragen stellen aan politici en hun visie vormen vóór het stemmen, in plaats van louter af te gaan op stemhulpen zoals het Kieskompas.

Doorrekening verkiezingsprogramma’s Centraal Planbureau

Het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau is volgens Sybrig van groot belang om loze beloften te voorkomen. Mark deelt echter dat het doorrekenen soms tekortschiet en een te Haagse discussie wordt. Vanuit lobby-oogpunt is dit interessant, maar er zijn ook tekortkomingen, zoals het gebruik van gemiddelde modellen die niet altijd representatief zijn voor de bevolking. Sommige politieke partijen laten hun programma’s ook niet doorrekenen, omdat dit niet verplicht is.

Beschermen van staatsgeheimen

Inzake de overname van cyberbeveiliger Fox-IT benadrukt Mark het belang van het beschermen van staatsgeheimen bij de overname van bedrijven met nationale veiligheidsbelangen. Hij stelt voor dat de overheid de IP-rechten niet aan buitenlandse entiteiten moet overdragen, en dat aanbestedingen dit kunnen waarborgen. In geval van aanzienlijke veiligheidsrisico’s zou de overheid zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen, in plaats van dit volledig aan de markt over te laten. Sybrig onderstreept dat beveiliging een nationale en publieke taak is, en dat dit op Europees niveau gecoördineerd moet worden gezien de grensoverschrijdende aard van cyberveiligheid.

Uitzending terugluisteren?

De hele aflevering is hier terug te luisteren!