Lobbypanel over o.a. de Provinciale Statenverkiezingen, de Europese klimaatplannen & meer

Op 8 maart 2023 nam Mark van den Anker (co-CEO) deel aan BNR Lobbypanel. Een wekelijkse radioprogramma/podcast waarbij experts uit het veld de belangrijkste lobbyontwikkelingen doornemen. Naast Mark deed ook Sybrig van Keep, managing partner van Issuemakers, mee aan het panelgesprek.

Ten eerste kwam ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag het 100-jarige jubileum van Organon ter sprake. Mark vertelde over het symposium dat Organon samen met andere vrouwenrechtenorganisateis georganiseerd heeft om aandacht te vragen voor vrouwengezondheid. Zij roepen samen met andere organisaties op om tot een Nationaal Plan vrouwengezondheid te komen “Er valt ongelooflijk veel winst te behalen als we meer aandacht hebben voor vrouwen in de zorg. Specifiek moet minister Kuipers (VWS) het initiatief nemen om regie te nemen in het anders inrichten van de zorg door meer ruimte te creëren voor vrouwengezondheid”, aldus Mark.

Daarnaast spraken de panelleden in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen over provinciale regels met betrekking tot transparantie en lobby. Uit onderzoek van de Volkskrant en de Open State Foundation blijkt dat deze regels niet in alle provincies op orde zijn. “Wat opvalt is dat er in de bestaande regels vooral wordt gekeken naar bestuurders, en heel weinig naar de volksvertegenwoordigers – en eigenlijk zou je allebei moeten doen”, aldus Mark. Op nationaal niveau zouden deze regels bepaald moeten worden, en dat vervolgens alle bestuurslagen op dezelfde wijze werken, bepleitte Mark.

Ook werd gesproken over het verzet tegen de Europese klimaatplannen om de brandstofmotor in auto’s met ingang van 2035 te verbieden. Volgens Mark maakt de Europese Commissie een klassieke fout door van tevoren te bepalen welke technologie voorgeschreven moet worden zonder ruimte te bieden voor nieuwe wellicht nu nog onbekende innovaties. Beter zou het zijn om samen met de auto-industrie in constructieve dialoog te treden om te kijken hoe de CO2-neutraal ambities het best gehaald kunnen worden door een mix van technologieën toe te staan, volgens Mark. Van Keep vindt juist dat er nu wel regels moeten komen om iets te doen aan het klimaatprobleem: “Als je wacht op de juiste innovatie, dan kan je eindeloos wachten. Hiermee moeten we nu een eerste stap gaan zetten”.

Tenslotte spraken de panelleden over het kort geding dat KLM samen met andere vliegtuigmaatschappijen aanspant tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de krimp van het aantal vliegbewegingen tegen te gaan. Ondanks dat een kort geding vanuit het oogpunt van de relatie met het ministerie en de politieke niet een optimale keuze is, begrijpt Mark de zorgen van KLM wel. “Zorg nou dat je een voorspelbare overheid bent en leg de lat hoog. Kijk bijvoorbeeld naar een systeem dat focust op de hoeveelheid CO2-uitstoot en geluidsoverlast, en leg de druk op de vliegtuigmaatschappijen om die ambities te bewerkstelligen”, zei Mark. Daarnaast kan er vandaag nog besloten worden om vluchten te spreiden over onder andere Lelystad Airport om zo geluidsoverlast te verminderen rondom Schiphol, pleitte Mark. Van Keep is het eens met Mark dat er een voorspelbare overheid moet zijn, maar vindt wel dat de krimp een ontwikkeling is die er al een tijd aan zit te komen, en die ook KLM aan had kunnen zien komen.

De hele aflevering is hier terug te beluisteren.

Heeft u ook behoefte aan kritisch advies? Of heeft u een vraag aan Mark? U kunt contact opnemen met Mark van den Anker.