Lobbypanel over o.a. de loon-prijsspiraal, het krimpbesluit van Schiphol en meer

Op 14 juni 2023 nam Mark van den Anker (co-CEO) deel aan BNR Lobbypanel. Een wekelijkse radioprogramma/podcast waarbij experts uit het veld de belangrijkste lobbyontwikkelingen doornemen met presentator Thomas Van Zijl. Naast Mark deed ook Ireen Boon, oprichter van Trias Politica Advies, mee aan het panelgesprek.

Politiek reces

Het zijn de laatste drukke weken voor het politiek reces, vertelde Mark. “Dit is het moment om in de Kamer extra alert te zijn, want hier liggen de kansen en bedreigingen”. Zo is dit bijvoorbeeld hét moment om nog een wet of beleidsvoorstel erdoor heen te krijgen, of juist te bepalen dat een bepaald onderwerp over het zomerreces heen wordt getild. Op de vraag of er nog plannen zijn voor het komkommernieuws de komende maanden, liet Mark weten dit nu niet te kunnen vertellen, omdat het anders geen nieuws zou zijn.

Loon-prijsspiraal

Wat tegenwoordig geen nieuws meer is, is de stijgende loon-prijsspiraal. De lonen zijn dit jaar met 8,2% gestegen, meldt werknemersvereniging AWVN. Volgens Mark is het nu de vraag of vakbonden gaan stoppen met de hogere looneisen, of dat de werkgevers de prijzen gaan verhogen door de gestegen kosten: “Het moeilijke is dat een hoger loon mooi is, maar je wilt ook meer kunnen besteden, dus onder de streep hou je niks over.” Het is, zoals Klaas Knot van De Nederlandsche Bank ook laatst uitliet, onvermijdelijk dat we met z’n allen een beetje armer worden de komende tijd. Ireen sluit zich hierbij aan en vindt het een gedeelde verantwoordelijkheid van de vakbonden en de werkgevers om hier de streep te trekken.

Krimpbesluit Schiphol

Aansluitend kwam het krimpbesluit van Schiphol ter sprake. Mark vindt dat het typische vakbondsargument dat er veel banen verloren dreigen te gaan, niet meer opgaat in deze tijd en het verkeerde frame is. Integendeel stelt Mark, de mensen die hun baan verliezen door de krimp van Schiphol, komen juist weer vrij voor de politie, de zorg en het onderwijs, waar de vraag naar mensen enorm is. Het is tijd om wat meer naar de lange termijn te kijken, in plaats van constant op de nabije toekomst te focussen. Ireen voegt daar aan toe dat vakbonden hun leden meer zouden moeten ondersteunen bij het vinden van een andere baan, in plaats van te hameren op het behoud van banen die niet meer passen in de huidige wereld.

Ai

Als laatste werd er in het lobbypanel gesproken over de komst van Artificiële Intelligentie, oftewel AI. Op dit moment is er veel aandacht voor de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI, onder andere door de populaire tool ChatGPT. Volgens Mark wordt er al veel langer aandacht gevraagd voor dit fenomeen, en is hij al een tijd van mening dat er een minister voor technologie moet komen. “Technologie moet voor ons werken, binnen duidelijke kaders.”

Uitzending terugluisteren?

De hele aflevering is hier terug te luisteren.