Is uw communicatieafdeling klaar voor economisch betere tijden?

De afgelopen jaren hebben wij veel organisaties geholpen om met hun communicatieafdelingen meer impact te realiseren. Niet zelden was het uitgangspunt “meer met minder”. Een verschrikkelijke uitspraak natuurlijk. Maar toch… in essentie ging het er wel over. Het ging om scherpe keuzes maken, nog meer focus aanbrengen om zo zoveel mogelijk impact te realiseren met minimale middelen. Afdelingen die 30% tot 50% moesten inleveren waren geen zeldzaamheid.
De tijden zijn gelukkig veranderd. De jaren van economische tegenwind, krimpende budgetten en afslankende afdelingen liggen achter ons. Toch?
Volgens de decemberraming van het CPB zet het economisch herstel door. De productie per hoofd van de bevolking is eind 2016 terug op het niveau van 2008. Bedrijven durven weer te investeren, de werkeloosheid loopt terug door nieuwe bedrijvigheid en consumenten besteden meer. Hoera! Alle seinen op groen? Nee, dat niet. We bevinden ons in onzekere tijden. Hoewel de gevolgen van de Brexit vooralsnog lijken mee te vallen, blijft de economische en politieke situatie in de Europese Unie onzeker.
Maar wat nu in 2017? Wat betekent dit voor de communicatiefunctie? Zo snel mogelijk naar de omvang en de veelheid van activiteiten van voor 2008? Of juist niet en dus verder rationaliseren?
Als de crisis een ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe belangrijk het is om dicht tegen de business en kerntaken van de organisatie aan te opereren. Denken vanuit business en kerntaken. De grootste uitdaging is om dat vast te houden. En dat is niet eenvoudig. Communicatiemanagers benoemen al sinds jaar en dag het linken van ‘business strategy’ met communicatie als een van de grootste uitdagingen. Zoals wij het zien, zal het ook altijd de grootste uitdaging moeten zijn. En laten we er dus ook in deze tijden van economisch hoogtij vooral aan vasthouden. De concurrentie wordt alleen maar heftiger, de economische en politieke situatie in Europa blijft turbulent en stakeholders en klanten zullen zich alleen maar meer roeren.
Wat nu vooral te doen als communicatiemanager? Vier tips:
  • Formuleer een gezamenlijke en heldere visie op de rol en toegevoegde waarde van de communicatieafdeling. Deze visie heeft niet zozeer betrekking op vandaag en nu maar vooral op morgen en overmorgen. En natuurlijk, baseer deze visie op de belangrijkste ontwikkelingen in de binnen- en buitenwereld.
  • Zorg dat je een kristalheldere opvatting hebt over de organisatie en inrichting van de communicatie. Weet wat je als organisatie goed hebt gedaan en wat absolute verbetering behoeft. En ga dan aan de slag. Bouw aan een communicatieorganisatie die klaar is voor de toekomst.
  • Investeer in human talent, neem afscheid van underperformers. De uitdagingen blijven onverminderd groot. En verwachtingen zijn hoog. Voor professioneel hobbyisme mag geen ruimte zijn. Koester de talenten en bedank structurele achterblijvers vriendelijk voor bewezen diensten.
  • Blijf de lat hoog leggen, maar geef ruimte aan experiment. Streef altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. En tegelijkertijd, durf ook te experimenteren. Jaag continu vernieuwing aan en leer ook continu van gemaakte fouten. Omarm een agile manier van werken.
Misschien is dat wel de belangrijkste uitdaging het komende halfjaar; je voorbereiden op nieuwe tijden. Voorbereiden op een toekomst die minder ‘duister’ lijkt dan jaren geleden, maar juist nu om visie, vernieuwing en de adequate inzet vraagt. Achterover leunen is er dus niet bij.
Amsterdam, januari 2017