GKSV goes USA

Dit weekend zitten ze in het vliegtuig naar de US. Vier GKSV-ers gaan zich met Frits Huffnagel onderdompelen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij gaan ervaren hoe verkiezingen worden beleefd en hebben dagelijks gesprekken met experts die hen alle ins en outs zullen vertellen. We zullen er hier veelvuldig over schrijven. Hieronder de vragen die ze beantwoord willen zien:
Arnoud Verhage: “Een aantal jaren geleden raakte ’thematisch communiceren’ in zwang onder corporate communicatiedirecteuren en -professionals. Het begrip was overgewaaid uit de VS en gebaseerd op politieke ervaringen met als uitgangspunt: ‘Run Communications Like A Political Campaign’. Wat is het idee? Het continue herhalen van kernboodschappen, gelinkt aan een overzichtelijk aantal profileringsthema’s. De vraag is nu wat we nog meer kunnen leren vanuit de politiek(e campagnes) waar het gaat om communicatie, positionering en profilering. Is thematisch communiceren nog steeds de succesroute? Of zijn er inmiddels andere ontwikkelingen?”
Maaike Hellingman-van Hooidonk: “De Nederlandse campagnes zullen ook van start gaan na deze zomer. Politieke partijen hebben zich hier al op voorbereid. Ik wil in de Verenigde Staten goed kijken naar lobbycampagnes en strategieën die tijdens de verkiezingscampagnes worden ingezet. Welke ideeen doen we hierbij op en zijn deze toepasbaar op de Nederlandse situatie? Zo hoop ik na een week met een aantal goede ideeën terug te keren, waar ik mijn klanten verder mee kan helpen.”
Mark van den Anker: “In Nederland houdt het bedrijfsleven een flinke afstand tot politieke partijen en met name tot politieke campagnes om elke zweem van betrokkenheid, invloed en belangenverstrengeling te vermijden. In de Verenigde Staten is de betrokkenheid en financiering door bedrijven van politieke partijen en de campagne vele malen groter. De vraag is hoe bedrijven en de politieke bewegingen hiermee overweg gaan en wat wij daarvan kunnen leren? Welke rol kun je als bedrijf spelen in politieke campagnes en hoe houdt je het transparant en toetsbaar?”
Benjamin van Es: “Veel innovaties op het gebied van campagnevoeren, zoals communicatie, gebruik van social media en het activeren van het publiek (ook wel grassroots genoemd) komen voort uit de presidentscampagnes in de VS. Veel bedrijven zoeken naar de mogelijkheid om zelf volgens diezelfde lijnen campagnes te starten en op te bouwen om vooral het publiek, hun klanten, te activeren en te laten participeren. Maar hoe doe je dat eigenlijk: een commerciële campagne hetzelfde effect laten hebben als een politieke campagne? En hoe kun je daar munt uitslaan? Na een week meekijken en meevoelen van de campagnes in de VS en het spektakel daaromheen, hoop ik – als campagne junkie – daar meer antwoorden op te hebben om onze klanten nog beter te bedienen met deze vragen.”
Frits Huffnagel: “De laatste Democratische Conventie die ik bijwoonde was in 2000 in Los Angeles. Daar droeg Bill Clinton het stokje over aan Al Gore. Zowel de “farewell speech” als de “acceptance speech” waren indrukwekkend. In 2008 in New Hampshire raakte ik onder de indruk van rising star Barack Obama die het opnam tegen de onverslaanbaar geachte Hillary Clinton. Bij de Republikeinen won Vietnam-held John McCain van de oud-burgemeester van NYC Rudy Giuliani. Vier jaar later zag ik de sympathieke Mitt Romney die Newt Gingrich en John Huntsman achter zich liet. Als je als Nederlander wilt leren wat communiceren is, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen een bron van inspiratie. Zeker weten dat dat dit keer ook zo is!”