GKSV en TU Delft lanceren Communicatie Management Benchmark

INPUT VAN MEER DAN 100 ORGANISATIES LEIDT TOT BIJZONDERE INZICHTEN EN EEN UNIEKE BENCHMARKTOOL

Meer dan 100 communicatiemanagers hebben een uitgebreide online vragenlijst ingevuld over de communicatiefunctie binnen hun organisatie. Dit resulteert niet alleen in bijzonder interessante inzichten. GKSV en TU Delft hebben ook een praktische tool ontworpen waarmee organisaties de impact van communicatie verder kunnen vergroten. Dankzij de enorme hoeveelheid data kunnen organisaties hun eigen communicatiefunctie op tal van factoren vergelijken met andere organisaties.

De Benchmark helpt u scherpe keuzes te maken

GKSV en de afdeling Science Communication van TU Delft willen met de Communicatie Management Benchmark managers helpen om nog scherpere keuzes te maken. De Benchmark kan dan ook van zeer grote waarde zijn voor:
 • slim organiseren van de communicatie
 • aantoonbaar vergroten van communicatie-impact
 • goed aansturen van de communicatieafdeling
“Dit project gaat niet alleen over rol, toegevoegde waarde en organisatie, maar ook over trends, positionering, kerntaken, bemensing, samenwerking, planvorming, budgetting en ga zo maar door. Ook krijgen we een nog beter beeld van de dilemma’s en uitdagingen van communicatiemanagers en hun relatie met de top. De data zijn echt uniek. Om die data goed tot hun recht te laten komen, hebben we niet alleen veel tijd geïnvesteerd in de analyse van de data, maar ook in het toegankelijk communiceren van die data. Het is echt een heel bijzonder project. Hier gaan organisaties veel plezier aan beleven”, aldus Frank Körver (GKSV).

U krijgt als manager de beschikking over onmisbare managementinformatie

De rijkelijk geïllustreerde rapporten geven need-to-know inzichten in de volgende dimensies:
 1. Facts & figures: wat weten we over de communicatiefunctie?
  1. Hoe groot zijn communicatieafdelingen? (o.a. fte’s, budgetten, disciplines)
  2. Wat is het profiel van communicatiemanagers en de professionals op hun afdelingen? (o.a. beroepsniveaus, opleidingen, expertises, generalisten / specialisten)
  3. Wat zijn de belangrijkste communicatiedisciplines?(o.a. kerntaken, rollen, expertisegebieden
 1. Business focus: wat is de rol en toegevoegde waarde?
  1. Welke rollen speelt de communicatieafdeling binnen organisaties?
  2. Op welk niveau en op welke wijze wordt toegevoegde waarde geleverd?
  3. In welke mate wordt samengewerkt en hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat wordt bijvoorbeeld ingehuurd? En wat niet?
 1. Future proof: waar liggen kansen en uitdagingen?
  1. Waar staat de communicatieafdeling in 2020? Hoe kijkt de top daar tegenaan?
  2. In hoeverre is de communicatieafdeling voorbereid op de toekomst? Waar liggen kansen om het verschil te maken?
  3. Waar wordt op ingezet om als communicatieafdeling de komende jaren de toon te kunnen zetten?

Rapportagemogelijkheden: brons, zilver en goud

Organisaties kunnen kiezen uit drie soorten rapportages. De rapportages Zilver en Goud zijn het meest uitgebreid: hierin wordt uw organisatie afgezet tegen het benchmarkgemiddelde of tegen specifieke peers.
 • BRONS: uitgebreide rapportage met benchmarkgemiddelden (algemene uitkomsten plus toelichting en algemene conclusie)
 • ZILVER: uitgebreide rapportage waarin uw eigen data worden afgezet tegen het benchmarkgemiddelde (inclusief conclusies en aanbevelingen op maat)
 • GOUD: uitgebreide rapportage waarin uw eigen data worden afgezet tegen het benchmarkgemiddelde en tegen door u geselecteerde categorieen organisaties (inclusief conclusies en aanbevelingen op maat)
Per rapportage kunnen specifieke wensen worden doorgegeven. Ook verkennen we graag aanvullende (rapportage)mogelijkheden of samenwerkingen op maat. Neem daarvoor contact op met Frank Körver of Reinanke Haagsma van GKSV of met Caroline Wehrmann van TU Delft, Science Education & Communication.
Meer informatie over de Communicatie Management Benchmark vindt u hier.