Drie lobbyacties richting het Regeerakkoord

Lobbyen voor het Regeerakkoord is een hot issue; bijna letterlijk, want je moet het ijzer smeden als het heet is. De media besteden er veel aandacht aan, maar het zicht op de echte actie ontbreekt. Hierbij resoneert de boodschap dat je als belangenbehartiger eigenlijk nu weinig meer kan doen. Dit lijkt weinig perspectief te bieden. Maar is dat zo? Nee. Hieronder drie mogelijke lobbyacties voor de komende weken:
  • Bedenk een ludiek idee of creatief initiatief.
    Het is voor het eerst in jaren dat er niet flink bezuinigd hoeft te worden, maar dat er geld over is. De politieke partijen aan de onderhandelingstafel zullen allemaal een stokpaardje willen terugzien in het Regeerakkoord om zich mee te profileren richting de achterban. Bijvoorbeeld extra geld voor techniekonderwijs, voor D66, of een Formule 1 race in Nederland, waar de VVD als autopartij bij uitstek zich mee kan profileren. Of een briljant plan voor de publieke omroep of een man on the moon project voor wind op zee. Heb je zo’n idee: breng het nu onder de aandacht van de onderhandelaars.
  • Bied je aan als fact checker en informatieleverancier.
    Bij de totstandkoming van het Regeerakkoord zullen er vanuit de onderhandelingstafel continu vragen bij de verschillende fracties (woordvoerders of beleidsmedewerkers) worden neergelegd. Soms om te controleren of plannen inderdaad het gewenste effect zullen hebben of een check of alle feiten en cijfers op orde zijn. Bied je als belangenbehartiger bij ‘jouw’ woordvoerders en beleidsmedewerkers aan om hierbij te helpen en gebruik je hele organisatie om zo de juiste -neutrale- informatie naar de onderhandelingstafel te brengen. Dit is meteen een goede start van een constructieve samenwerking met de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet.
  • Verlos de onderhandelaars van problemen.
    Veel sectoren willen juist helemaal niks over zichzelf terugzien in het Regeerakkoord. Denk hierbij aan banken, verzekeraars of bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven. Zij hebben de afgelopen jaren veel overheidsbemoeienis gehad en zullen tevreden op de lobby terugkijken als er geen nieuwe beperkingen over de sector in het Regeerakkoord staat. Wat hierbij helpt is om met een helder plan te komen over hoe de sector de komende jaren zelf de maatschappelijke uitdagingen aangaat en problemen oplost.
Toch maar een brief naar de informateur?
Veel bedrijven hebben de afgelopen tijd een brief naar de informateur en onderhandelaars gestuurd of een advertentie in de krant geplaatst. Of willen dit nog doen. Voor de professionele lobbyist is dit een voor de hand liggende stap in de lange lijst met acties die twee jaar geleden zijn ingezet richting de verkiezingen en formatie. Doorbouwen op het fundament dat je eerder gebouwd hebt. Public affairs is een doorlopende zaak van creativiteit en consistentie, zorgvuldig omgaan met je netwerk en een lange adem. Een werkveld waar lange termijn visie en korte termijn actie gecombineerd worden. Volgens mij het mooiste beroep dat je kunt hebben.
Meer informatie? Neem contact op met Maaike Hellingman-van Hooidonk
GKSV recentelijk in de media over lobbyen voor het Regeerakkoord: