Data gedreven aanpak, Wepublic en SECNewgate UK

Data gedreven aanpak Wepublic en SECNewgate UK

Afgelopen week bezochten Co-CEO Maaike van Hooidonk, Directeur Intelligence Gijs Petter en Adviseur Chris van de Weijer ons zusterkantoor SECNewgate UK met het oog op kennisdeling en data-uitwisseling op het gebied van intelligence. Het feit dat deze kantoren binnen de groep dit initiatief namen, is niet toevallig. Beide kantoren zijn in hun thuisland voorlopers op het gebied van slimme tools die het advieswerk versterken.

Wepublic combineert al sinds haar bestaan een advies-gedreven aanpak met een data-gedreven benadering. We brengen ervaring, kennis en intuïtie samen en voegen daar big data, algoritmes en het werk van data scientists aan toe. Gijs Petter benoemt het belang van de eigen database, waarin via webscraping en data verzameling  honderden bronnen worden gemodelleerd tot specifieke data. “We werken met ons eigen team van data scientists en developers, maar ook met externe partijen voor nieuwe inzichten. Juist zij benadrukten de enorme waarde van die opgebouwde database en samen werken we nu toe naar nog meer artificial intelligence toepassingen.” Chris vult aan: “We dachten dat wij al een groot eigen team hadden, maar in het Lab van SECNewgate UK werkt men met een research team van zeker 15 collega’s!”

De data-gedreven aanpak voegt waarde toe aan onze proposities binnen de expertisegebieden (corporate) communicatie en Public Affairs. Maaike vertelt enthousiast over de proposities in de praktijk: “Onze sentiment analyses, stakeholder analyses, netwerk analyses en blind spot analyses worden gevoed uit die database. Onze klanten waarderen deze aanpak, doordat die analyses nieuwe gefundeerde inzichten brengen. Dat geeft extra richting aan de strategie en uitvoering van communicatie naar stakeholders!”.

Gijs sluit af met de terugkoppeling dat de uitwisseling met het zusterkantoor ook nieuwe inzichten bracht: “Dat is heel interessant. Het bevestigt daarbij ook het beeld van onze visie op data en dat we constant moeten doorontwikkelen om uniek te blijven.”

Ook meer weten over de data gedreven aanpak in relatie tot communicatie en public affairs? Neem dan contact op met Gijs Petter: [email protected]