BNR zakendoen: over de formatie, het vertrek van ASML en het stikstofdossier in de bouw

Lobbypanel over het stopzetten van de bouw door stikstofmaatregelen en de Europese regels voor duurzaam ondernemen staan op losse schroeven.
Mark van den Anker, co-CEO van Wepublic, schoof op 6 maart aan bij BNR Lobbypanel. Samen met Arco Timmermans, expert spreker op het gebied van public affairs, behandelen zij in het lobbypanel het onderwerp politiek ondernemerschap. Hoe komen beslissingen tot stand? Op welke manier krijg je daar als ondernemer mee te maken? Wat zijn de invloedrijke organisaties in Nederland en wie zijn de invloedrijke personen? Deze keer was het aan Mark om de belangrijkste huidige ontwikkelingen toe te lichten.

Het vertrek van ASML
Zowel Mark als Arco benoemden het eventuele vertrek van ASML als belangrijkste nieuws van de dag. Volgens Arco is dit een bekend geluid en roept ASML al langer dat het vestigingsklimaat in Nederland niet goed genoeg is. Mark zegt het niet eens te zijn met Arco en benoemt dat ASML al jaren vraagt om meer aandacht voor een betrouwbare overheid die nodig is om investeringsbeslissingen te nemen. Mark vindt de zorg voor onzekere politiek dan ook logisch. Hij roept de formerende partijen op om in gesprek te gaan met CEO’s van grote bedrijven om hun perspectief te begrijpen.

Advies aan Kim Putters
Arco Timmermans bezocht Kim Putters om advies te geven over hoe het toekomstige kabinet er uit zou moeten zien. Hij benadrukt dat hij tijdens dit gesprek heeft gezegd dat het toekomstige beleid niet enkel partijpolitiek moet zijn, maar dat ook moet worden gekeken naar spelers uit het maatschappelijk veld, zoals bedrijven. Hij heeft bepleit dat het kabinet een blik naar buiten moet richten.

Daarnaast stelt Arco dat het lijkt alsof sommige politieke partijen nog in de campagnestand staan in plaats van dat ze bezig zijn met regeren, wat slecht is voor het vertrouwen en de onderlinge banden. Volgens Arco moeten de partijen in de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid nemen. Ook is het spannend om te zien of partijen die veel zetels hebben gewonnen in staat zijn om meer waardering te hebben voor het handwerk dat de Kamerleden moeten doen om goed beleid te maken.

Ketenzorgplicht voor bedrijven
De ketenplicht had ervoor moeten zorgen dat bedrijven worden verplicht om zorgelijke toestanden in hun hele keten te onderzoeken. Ondanks dat er een akkoord bereikt was tussen het Europees Parlement en de lidstaten, stribbelden Frankrijk, Duitsland en Italië toch tegen. Arco wijdt dit aan de campagnestand waar parlementariërs in zitten vanwege de Europese verkiezingen.

Mark zegt ook te twijfelen aan de vraag in hoeverre lidstaten daadwerkelijk van plan zijn tegen te stemmen. Hij ziet de Europese verkiezingen eerder als een mogelijkheid voor bedrijven om een aantal punten in het wetsvoorstel af te zwakken. Uiteindelijk gaat het er volgens hem om of je als bedrijf de moeite wil doen om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens Mark is dit de toekomst en hij roept bedrijven dus ook op om hiermee aan de slag te gaan.

Bouwen en stikstof
Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft een artikel gepubliceerd waarin staat dat er rustig gebouwd moet blijven worden, omdat iedereen daar veel meer mee opschiet. Volgens Arco gaat het niet om het feit dat de stilstand van de wegenbouwprojecten ervoor zorgt dat het aanbod niet meer kan voldoen aan de vraag. Arco stelt dat er veel breder naar deze materie gekeken moet worden, al benadrukt hij wel dat dit een lastige afweging betreft. Mark ziet deze problematiek opnieuw als een voorbeeld waarbij we enkel bezig zijn met de kortetermijnpolitiek. Hoezo zijn we niet bezig met het verbeteren van de totale mobiliteit, ook op de lange termijn?