Aanvalsplan richting ravijnjaar

Aanvalsplan richting ravijnjaar!

Communicatie uitdagingen voor gemeenten groter geworden

In 2026 staat Nederlandse gemeenten een financiële uitdaging te wachten: een gezamenlijk tekort van 1,1 miljard euro, veroorzaakt door een korting vanuit de Rijksoverheid op het gemeentefonds. Hoewel dit nieuws belangrijk is, lijkt het voor veel burgers nog ver weg. Recent onderzoek toont aan dat 284 gemeenten een tekort verwachten, terwijl slechts 57 gemeenten een positief saldo voorspellen. Dit is een enorme uitdaging voor de meerderheid van de gemeenten.

Transparant communiceren met alle stakeholders is dan van cruciaal belang. De druk op bestuurders en daarmee op de afdelingen Bestuursadvies, Public Affairs en Communicatie nemen verder toe. De professionalisering van Public Affairs en Communicatie in gemeenteland is volop gaande. Annemijn Cassée merkt dit dagelijks in haar werkzaamheden bij lokale overheden: “We krijgen steeds meer vragen om mee te denken of om een rol in de uitvoering op ons te nemen op het gebied van strategievorming, positionering en stakeholdermanagement”. Maaike van Hooidonk, Co-CEO en jarenlang betrokken bij partnerships met gemeenten, vult aan: “Juist omdat wij het vak van Corporate Communicatie koppelen aan Public Affairs en onderbouwen met slimme data gedreven oplossingen, kunnen we overheden ondersteunen met een integrale aanpak. Een aanpak die rekening houdt met de belevingswereld van alle stakeholders en specifiek met die van de inwoners van de betrokken gemeente.” Annemijn onderschrijft dat de beleving onder (groepen) mensen niet altijd juist wordt ingeschat en dat sentiment- en blindspot analyses dan verrassende én nuttige inzichten geven. Met deze inzichten kunnen we vervolgens de juiste strategische afwegingen maken en een betere boodschap formuleren.

Gemeenten worstelen al langer met diverse uitdagingen en worden vaak overweldigd door de waan van de dag. Door kwalitatieve monitoring kunnen zaken proactief worden aangepakt en kan de nadruk meer liggen op het maken van impact in de praktijk. Annemijn: “Monitoring is een investering, maar die verdient zich vaak al terug in efficiency door het slimmer te organiseren. Wij denken dat het belangrijk is om je te richten op de strategie en je te laten ontzorgen in dagelijkse nieuwsvergaring.

Het ‘ravijnjaar’ 2026 hangt als een donkere wolk boven de gemeenten, die zelf aangeven dat het langetermijnperspectief ontbreekt. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt en dat vraagt in communicatie een passende ‘tone of voice’, ultieme timing en adequate en strategische opvolging van nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten kampen al met personeelstekorten en afdelingen Public Affairs en Communicatie, die juist willen uitbreiden, hebben daarbij concurrentie van bijvoorbeeld organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Een te geringe bezetting gaat vaak ten koste van de kwaliteit, omdat de items op de agenda vaak niet minder worden. Het speelveld ontstijgen om een langetermijnvisie voor Public Affairs en Communicatie te vormen is door de dagelijkse druk ook niet altijd mogelijk, zo geven onze klanten aan. Annemijn: “Juist daar zit dan onze toegevoegde waarde.

Maaike stelt tot slot dat de gemeenten met de juiste boodschap en beeldvorming een enorm positief effect kunnen hebben op het welzijn, het gedrag en de betrokkenheid van de eigen inwoners: “Het gaat in veel gevallen om begrip voor de situatie waarin een gemeente zich bevindt en een onderbouwing van de scherpe, en vaak noodzakelijke, keuzes daarin. Je kunt het dan niet altijd eens zijn met de keuzes, maar je laat wel zien hoe die -onder moeilijke omstandigheden- tot stand zijn gekomen.

Gemeenten kunnen dus beter niet wachten en zich straks verschuilen achter de keuzes van het Rijk, maar vooral nu al het aanvalsplan vormgeven.

Wil je als gemeente eens vrijblijvend sparren over de uitdagingen of een best practice vernemen? Neem dan contact met ons op!   

[email protected] of [email protected]

AnnemijnMaaike