logo-wepublic Created with Sketch.

Hoe kan Wepublic ondersteunen?

 

  1. Het identificeren en prioriteren van de belangrijkste stakeholders op basis van intelligence

Om de stakeholderdialoog effectief in te richten is het van belang om de relevante stakeholders te betrekken in de analyse. Wepublic identificeert samen met jou de belangrijkste stakeholders. Dit doen we onder ander door het inzetten van een van onze intelligence tools die een big data-onderzoek uitvoert op meer dan 800 bronnen. In onze aanpak combineren we onze intelligence met de expertise van onze adviseurs. Hierdoor identificeert Wepublic meer dan alleen de gebruikelijke stakeholders; we identificeren ook de blinde vlekken. Na het identificeren van de meest relevante stakeholders brengen we een prioritering aan en indien nodig, ook verdere inhoudelijke verdieping.

  1. Inrichten en faciliteren van stakeholderconsultatie over materiele onderwerpen

Met een stakeholderconsultatie toets je de belangrijkste duurzame onderwerpen voor jouw organisatie bij de meest relevante stakeholders. Naast draagvlak bij de belangrijkste stakeholders geeft het inzicht in het zo effectief mogelijk inzetten van middelen en capaciteiten. Door deze consultatie scherp je als organisatie de materialiteitsanalyse verder aan. Het geeft inzicht waar kansen en uitdagingen liggen om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Wepublic biedt ondersteuning in het betrekken van de verschillende stakeholders, zoals werknemers, klanten, investeerders, partners en maatschappelijke organisaties op een gestructureerde basis. Het proces en het middel richten we gezamenlijk in en kan variëren van interviews op strategisch niveau tot het inrichten van enquêtes of het faciliteren van medewerkersbijeenkomsten.

Voor elke organisatie die aan de slag gaat met duurzaamheid is het zinvol om te beginnen met een dergelijke externe blik. Dat geeft namelijk duidelijkheid over waar de prioriteit zou moeten liggen en dient als startpunt voor de duurzaamheidsstrategie.

  1. Communicatieadvies: hoe communiceer je je duurzame ambitie?

Duurzaamheidsdoelstellingen en strategieën worden nog te vaak gecommuniceerd door middel van dikke rapporten en verslagen. Hiermee voldoen organisaties aan de regelgeving, maar dit betekent niet altijd dat de duurzame ambitie beklijft bij de juiste doelgroep. Aan de ene kant gaat het om eerlijke informatieverstrekking met een goede onderbouwing maar aan de andere kant wil je als organisatie ook een inspirerend verhaal neerzetten die je duurzame doelen en ambities goed weergeeft. Wepublic ondersteunt in het ontwikkelen van concrete bouwstenen die samen een geloofwaardig en inspirerend verhaal vormen. Daarnaast zorgen we voor een concreet plan van aanpak zodat het juiste verhaal bij de juist doelgroep aankomt.