Zorgt de ‘gele hesjes’ beweging voor een hogere opkomst bij de aankomende verkiezingen?

 Voor de Wepublic Verkiezingsmonitors over de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen schrijft iedere week een Wepublican een column vanuit zijn of haar perspectief. Deze week schrijft Robin Beentjes een column.

 

De afgelopen weken stonden op de Champs-Élysées, op het Schumannplein en bij het Mauritshuis de zogenaamde ‘gele hesjes’ te protesteren. Kranten koppen de hele week met berichten over de opstanden en er gaat geen dag voorbij of de gele hesjes worden genoemd in de media. De redenen voor de protesten variëren per persoon, maar één ding is duidelijk; zij willen dat er iets verandert en zijn het niet eens met het huidige beleid. Er is een tweedeling tussen mensen die denken aan de problemen over het einde van de wereld en mensen die denken aan problemen met betrekking tot het einde van de maand.

De gele hesjes staan symbool voor de ‘gewone mens’, die sceptisch is over het beleid en ontevreden is over de instituties – die hen niet begrijpen. Europa is voor mensen te abstract en men heeft er geen grip op. Paradoxaal genoeg is de gele hesjes beweging door heel Europa vertegenwoordigd en zijn de problemen die zij aankaarten juist een Europese, grensoverschrijdende aangelegenheid. Politici voelen de noodzaak om deze beweging en de zorgen van de gele hesjes serieus te nemen. Minister-president Rutte stelde dat ‘we allemaal een geel hesje aan hebben’. Hij bedoelde hiermee dat we ons allemaal zorgen maken om de ontwikkelingen om ons heen. CDA-fractievoorzitter Buma vond dat ‘de gele hesjes mee moeten praten over het klimaatbeleid’.

Terwijl enerzijds mensen de straat op gaan om hun onvrede te uiten over de politiek, gaan mensen anderzijds minder en minder naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De opkomst van de verkiezingen in het Europees Parlement laat de afgelopen jaren een dalende trend zien, waarbij in 2004 minder dan de helft van de Europeanen naar de stembus ging. Deze ontwikkelingen staan echter haaks op de invloed die het Europees Parlement heeft in ons land. Er wordt gezegd dat ruim tachtig procent van onze wet- en regelgeving voortkomt uit Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten.

Thema’s als de Brexit-onderhandelingen, het klimaat en migratie hebben de discussie over de betrouwbaarheid van de Europese Unie de afgelopen tijd hoog op de agenda gezet. Zelfs de van oorsprong meer Euro-sceptische partijen, zoals Forum voor Democratie en DENK, hebben inmiddels lijsttrekkers voor het Europees Parlement gepresenteerd. DENK stelt voor een Europa 2.0, een vernieuwde Europese Unie, te realiseren. De timing van de demonstraties kon daarom eigenlijk niet beter zijn, met de verkiezingen van de Provinciale Staten, de Eerste Kamer en het Europees Parlement in aantocht. Het zou kunnen dat de verkiezingen een groter publiek aantrekken dan de afgelopen jaren. Zouden de ‘gele hesjes’ de verkiezingen aangrijpen om op een andere manier hun stem te laten horen?

Ook een Wepublic Verkiezingsmonitor om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Provinciale Statenverkiezingen of de Europese Parlementsverkiezingen? Klik hier voor meer informatie.

PA