Woensdag gehaktdag

Vandaag presenteerde minister Kaag van Financiën het koffertje met het Financieel Jaarverslag van het Rijk over het afgelopen jaar. Deze traditie is soms reden voor een feeststemming, maar dat is nu niet het geval. Net als de afgelopen jaren is de Algemene Rekenkamer zeer kritisch op de rijksuitgaven. Hopelijk is dit geluid geen onderdeel geworden van de parlementaire traditie…

Rekenkamer maakt gehakt van de overheid

Arno Visser, president van de Rekenkamer, maakte op ‘Gehaktdag’ in de Tweede Kamer gehakt van de Rijksoverheid. Hij gaf aan dat er nogal wat zaken niet goed zijn gegaan. Van te veel uitgaven uit 2021 is niet helder of dit rechtmatig is besteed. Daarnaast komen te veel mensen klem tussen beleid en balie. Dit komt deels omdat het lastig jaar was, met de maatregelen in het kader van de coronacrisis, zoals de steunmaatregelen, maar niet altijd ligt hieraan ten grondslag: de problemen van Defensie met vastgoed, de hersteloperatie rond de toeslagen en de oplopende kosten van de schadeafhandeling in Groningen zijn terugkerende thema’s die daar los van staan.

Minister Kaag mocht het koffertje aan de Tweede Kamer overhandigen en nam de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte. De eerste stappen richting verbetering worden volgens haar al gezet, onder meer door het budgetrecht van de Tweede Kamer te benadrukken op de ministeries. Daarnaast moet de kwaliteit van het financieel beheer worden verbeterd.

Hoe nu verder?

Maar wat nu? De uitdagingen waar we voor staan, zijn vermoedelijk niet op korte termijn op te lossen. Van de woningmarkt en de stikstofproblematiek, tot aan de arbeidsmarkt en verduurzaming. Thema’s die ook voor (onvoorziene) grote financiële klappen zouden kunnen zorgen. Om over een eventuele opleving van corona nog te zwijgen.

Hopelijk heeft het kabinet lessen geleerd uit de coronajaren en worden de aanbevelingen voortvarend opgepakt. Volgend jaar kijkt minister Kaag in elk geval terug op 2022, een jaar waarin het nieuwe kabinet aantrad en waarin zij minister van Financiën was. Op het huidige jaar, 2022, kan ze mogelijk door de aanbevelingen van de Rekenkamer op te pakken nog invloed uitoefenen door de aanbevelingen op te pakken en door bij te sturen in de Voorjaarsnota, die binnenkort verschijnt, en misschien ook al via de plannen voor 2023, waar minister Kaag de Kamer al in het voorjaar op hoofdlijnen over wil informeren in plaats van op Prinsjesdag.

De plannen in de Voorjaarsnota en de hoofdlijnen voor 2023 zijn in elk geval voer voor de public affairs adviseur: heeft de lobby effect gehad of moet je nog aan de bak en op zoek naar haakjes?