Know your locals: lobbyen bij de lokale politiek

Ondanks de publieke aandacht voor de al maar durende formatie richt Wepublic haar ogen alweer op de volgende politieke strijd: de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Het beïnvloeden van de lokale politiek is voor veel organisaties een ondergeschoven kindje. Wat Wepublic betreft is dit een gemiste kans. Doordat gemeenten sinds 2015 een deel van de taken hebben overgenomen van de Rijksoverheid – denk aan de decentralisatie van (jeugd)zorg, werk en inkomen – zijn lokale politici steeds meer verantwoordelijk voor het opstellen van kaders waarin landelijk beleid wordt uitgevoerd.

Trends & ontwikkelingen in de gemeentepolitiek

Het is belangrijk om het krachtenveld en de lokale onderwerpen goed te kennen. Uit onderzoek blijkt dat focuspunten per gemeente sterk kunnen verschillen. Actuele thema’s uit de nationale politiek zijn belangrijk voor de gemeente maar zijn niet al overheersend.  Wepublic analyseerde de trends en ontwikkelingen bij een kleine, een middelgrote en een grote gemeente: Apeldoorn, Nijmegen en Amsterdam. Het data-gedreven onderzoek baseerde zich op de ingediende moties van het afgelopen jaar. De thematiek van de moties toont aan dat de gemeenten voor soortgelijke opgaven staan op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en de energietransitie.

Waar de gemeente Amsterdam de nadruk legt op duurzaamheid – met veelvoorkomende woorden als groene daken, groen in de stad, groenvisie – zien we dat het accent bij de gemeente Nijmegen juist ligt op het inrichten van de openbare ruimte. Hierbij is een opvallend sociaal component aanwezig met veel aandacht voor kansengelijkheid en sociale huur. De gemeente Apeldoorn richt zich weer meer op de wensen en zorgen van de inwoners. De drie gemeenten nemen deze accenten nadrukkelijk mee in hun besluitvorming.

Succesvolle thema’s

Een ander opvallend resultaat is de mate van eensgezindheid rondom verschillende thema’s. Door het analyseren van de succes rate van de moties (verworpen vs. aangenomen) maakt Wepublic inzichtelijk welke thema’s onderhevig zijn aan een stevig lokaal debat. We zien dat de aangenomen moties uit minder verschillende thema’s bestaan dan de afgewezen moties. Bij de gemeente Nijmegen staan bijvoorbeeld niet alle neuzen dezelfde kant op. Het debat wordt niet makkelijker door het besluit van de Raad van State dat een streep heeft gezet door de Nijmeegse Huisvestingsverordening. In Amsterdam moet het geen verassing zijn als het lokale debat wordt gedomineerd door een heel ander thema: de plaatsing van windturbines.

Wepublic biedt inzicht

Wil je dus als bedrijf serieus genomen worden binnen de lokale politiek, dan vergt dat meer dan praten met de juiste mensen. Lokale politici staan dichtbij hun kiezers, en dat maakt dat zij er andere werkwijzen op nahouden dan de politici in Den Haag. Zorg dan voor inzicht in het lokale krachtenveld en pas de boodschap van jouw organisatie hierop aan. Know your locals!

Wepublic kan jou daarbij helpen door middel van een aantal nieuwe tools, speciaal ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij adviseert en ondersteunt Wepublic bij het uitoefenen van invloed op de lokale politiek. Bijvoorbeeld via onze verkiezingsmonitor. Zo blijf je continu op de hoogte van wat er speelt.

De presentatie van het onderzoek in PDF: klik hier!