Waar lobbyt Nederland voor tijdens de formatie?

Klimaat, digitalisering, zorg en openbaar bestuur zijn de thema’s waar bedrijven en organisaties in deze formatieperiode voor lobbyen. Opvallend is dat corona niet bovenaan de lijstjes staat. De meeste brieven kwamen vanuit de zorg en het openbaar bestuur, gevolgd door landbouw/natuur en het bedrijfsleven. Zo blijkt uit de analyse van 167 lobbybrieven gericht aan de (in)formateur, uitgevoerd door adviesbureau Wepublic.

Koploper in het aantal organisaties per sector die een brief stuurde aan de (in)formateur vormt de zorg. Maar liefst ruim 25% van de geanalyseerde brieven kwam uit deze hoek. Preventie vormt het grootste thema, gevolgd door jeugdzorg, waar lange wachtlijsten en financiële tekorten zijn ontstaan bij gemeenten.

Ook provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties weten de weg naar Den Haag te vinden. Onderwerpen die worden aangedragen zijn, onder andere, de woningnood, de regionale economie, regiodeals en jeugdzorg. Opvallend is het aantal regio’s dat een brief stuurde. Dit beeld past in de trend dat de lobbykracht van regio’s sterk in opmars is. In de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar, nam de aandacht voor regio’s ten opzichte van 4 jaar geleden met 25% toe. De Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, DJI en UWV pleiten in een gemeenschappelijke brief voor voldoende tijd en geld, ruimte voor maatwerk in de regelgeving en willen aan tafel met de politiek.

Vanuit het bedrijfsleven staan naast de gebruikelijke thema’s als economie en het stimuleren van internationale handel, duurzaamheid en klimaat hoog op de agenda. Zo wordt aandacht gevraagd voor een gezamenlijke inzet tussen overheid en bedrijfsleven, financiële ondersteuning en betaalbaarheid van de transitie voor burgers en ondernemers. Ook vragen ondernemers en verscheidene belangenorganisatie meer aandacht voor digitalisering: een betere infrastructuur, financiering en regie.

Het thema corona krijgt in de reeks brieven weinig aandacht. Door werknemers- en werkgeversorganisaties wordt opgeroepen om de pandemie aan te pakken door te investeren in vaccinaties wereldwijd.

De volledige analyse is te vinden op https://lobbynieuws.nl/de-wensenlijst-van/.

Sector Aantal brieven
Burger 11
Economie en financieel 17
Gezondheidszorg en welzijn 41
ICT 7
Justitie, veiligheid en openbaar bestuur 34
Landbouw en natuur 18
Media en communicatie 4
NGO 5
Onderwijs, cultuur en wetenschap 11
Overig 6
Techniek productie en bouw 6
Toerisme recreatie en horeca 2
Transport en logistiek 5

 Wepublic is een sinds 2013 in Amsterdam & Den Haag gevestigd adviesbureau. Het is een geïntegreerd communicatie- en public affairs bedrijf. Wepublic bouwt aan vertrouwen in een turbulente publieke arena waar reputatie en perceptie steeds belangrijker factoren zijn voor het succes van organisaties. Met de sterke intelligencetak waarin Wepublic datagedreven analyses doet van de publieke sector en de kennis van haar adviseurs, is zij koploper van innovatie in lobbyend Nederland, public affairs en communicatie.

_________________________________________________________________________________________________

Niet voor publicatie

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Jonathan Seib, product owner intelligence, via jonathan.seib@wepublic.nl of 06 555 09 302.

Waardeer deze post:

(No Ratings Yet)