Vivian Videler start bij GKSV om nieuw onderzoek uit te voeren

Vivian Videler gaat per 1 september bij GKSV onderzoek doen naar “societal & stakeholder receptiveness”. In hoeverre staan bedrijven open voor signalen uit de maatschappij? Luisteren ze echt naar stakeholders? Is er sprake van een dialoog? In welke mate zijn bedrijven bereid om samen te werken met stakeholders? En welke bedrijven lopen hierin echt voorop? Het onderzoek wordt uitgevoerd onder actie- en belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties.
Vivian komt van Hill+Knowlton waar zij zich tijdens haar stage bezig hield met vraagstukken op het gebied van public affairs en stakeholder management. Ook werkte ze bij Kennisland en was ze community manager bij Hyves. In 2013 studeerde Vivian succesvol af voor haar master Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hein Greven, partner GKSV: “We zijn erg blij dat Vivian dit onderzoek voor ons gaat uitvoeren. We zien nog steeds veel bedrijven worstelen met de vraag hoe zij hun stakeholder management optimaal kunnen inrichten. Dit onderzoek helpt bedrijven relaties met stakeholders te optimaliseren omdat we vooral met stakeholders gaan praten. Hoe kijken zij tegen het bedrijfsleven aan? Van welke bedrijven zijn zij onder de indruk? Van welke niet? En wat kunnen we daarvan leren? We verwachten de resultaten in december te presenteren”.
Voor meer informatie over het onderzoek: Hein Greven of Vivian Videler.
Comms2020
GKSV helpt klanten bij het oplossen van strategische en vaak complexe vraagstukken op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs. Onder de noemer @Comms2020 wil GKSV inhoudelijk bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van communicatie en een inspirerende impuls geven aan innovatie en verandering. In dat kader wordt ook dit onderzoek uitgevoerd. Bovendien organiseert GKSV onder de noemer @comms2020 roundtables met senior executives en verzorgen de adviseurs van GKSV geregeld publicaties in de vorm van blogs en artikelen en lezingen bij kennisinstellingen.