Topinkomens publieke sector: verdiende loon?

Het beloningsbeleid in de publieke sector leidt tot veel discussie én staat hoog op de politieke agenda. Dit heeft tot concrete wetgeving geleid in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet wordt nu mogelijk verder aangescherpt in de vorm van WNT-2. GKSV heeft onderzoek gedaan onder topfunctionarissen naar het beloningsbeleid in de publieke en semipublieke sector. Het Financiële Dagblad besteedt op 10 september uitgebreid aandacht aan dit onderzoek (“Lobby topinkomens richt pijlen op Senaat”).
GKSV heeft topfunctionarissen uit de publieke en semipublieke sector gevraagd naar hun visie op de effecten van de mogelijke invoering van WNT-2. Dit heeft interessante inzichten opgeleverd. Zo blijkt dat 57% van de respondenten van mening is dat niemand in de (semi)publieke sector meer mag verdienen dan de minister-president. Tegelijkertijd vindt 81% van de topfunctionarissen dat de minister-president te weinig verdient. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 77% van de respondenten aanscherping van de beloningsvorm in WNT-2 te ver vindt gaan.
In het onderzoek heeft GKSV specifiek gevraagd naar de consequenties van de WNT-2 op waardering en kwaliteit van werken in de (semi) publieke sector.
Hein Greven, partner GKSV: “Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector hebben een gegronde angst voor reputatieverlies als ze in het openbaar kritische kanttekeningen plaatsen bij aanscherping van topinkomens. Dit zorgt er voor dat het debat niet volledig en zorgvuldig wordt gevoerd: zinnige argumenten blijven onder tafel. Onderschatting van de impact op kwaliteit en aantrekkelijkheid van werken in de publieke sector is daardoor een reëel risico. Ons onderzoek biedt hier inzicht in.”
Het Financiële Dagblad besteedt naar aanleiding van het onderzoek op 10 september uitgebreid aandacht aan het onderwerp (“Lobby topinkomens richt pijlen op Senaat”). Het artikel vindt u hier.
Meer informatie

Met het onderzoek willen we een zinvolle bijdrage leveren aan het publieke debat over beloningsbeleid in de publieke sector. In de pdf vindt u de samenvattende presentatie van ons onderzoek. Indien u meer informatie wilt over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Hein Greven: [email protected] of +31 6 55196587.