Stakeholdermanagement in een complex krachtenveld

Als er iemand is die ervaring heeft met complexe dossiers waarbij het aantal stakeholders groot en divers is, dan is het Wietze Smid wel. Hij is op dit moment Hoofd Externe Communicatie, Public Affairs & Stakeholdermanagement a.i. bij Essent. Opgeleid als jurist begon hij zijn carrière als medewerker in de Tweede Kamer bij het CDA, en later als politiek assistent van minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. Vervolgens werkte hij voor de NS en Akzo-Nobel. Aan bod kwamen onder andere het Fyra-dossier, ongewenste buitenlandse overnames en de energietransitie, Wietze was er allemaal bij.

Een public affairs professional is volgens Wietze een spin in het web van de organisatie, die zich beweegt tussen het beleid van de organisatie zelf, de juridische kant, communicatie en strategie. Risicomitigatie, oplossingen aandragen en een rol al constructieve gesprekspartner: het zijn allemaal taken van de public affairs professional van vandaag. Daarbij merkt Wietze op dat het vroegtijdig identificeren van businesskansen een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vak.

Tijdens het college laat Wietze zien hoe je tot een goede en gedegen stakeholderaanpak komt. Hij laat zien dat het zogenaamde ‘lobbyen’, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slechts het sluitstuk is van een veel breder traject.

Tot slot vertelt hij over de randvoorwaarden die horen bij goed stakeholdermanagement. Hierbij noemt hij belangrijke zaken als het aandragen van verifieerbare feiten, zuiver zijn in je rol, transparant zijn over je belangen en het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in plaats van het alleen maar inzetten op je eigen belangen. En tot slot, ook niet onbelangrijk: het hebben van een lange adem.

Tijdens het volgende college neemt Arco Timmermans, Bijzonder Hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden, ons mee in de beïnvloeding van issues en het groot of klein houden van aandacht.

Meer informatie over de collegereeks Public Affairs & Stakeholdermanagement vind je hier. Toch nog andere vragen? Of wil je in gesprek over public affairs en stakeholdermanagement? Neem contact op met Eva Huis in ’t Veld.