Roundtables communicatiemanagers: 5 inzichten en 1 vraag

De afgelopen drie maanden organiseerde ik met collega Reinanke Haagsma een viertal roundtables voor communicatiemanagers over Strategische Impact & Leiderschap. Een van die roundtables organiseerden we in samenwerking met EACD.
Aan de hand van uitkomsten van de Nederlandse Communicatie Management Benchmark, een tool die GKSV samen met Caroline Wehrmann van TU Delft heeft ontwikkeld, werd in een open en informele sfeer gediscussieerd over onderwerpen die ertoe doen. Het met elkaar delen van inzichten en ervaringen stond centraal.
Een paar zaken die ons (op hoofdlijnen want Chatham House Rule …) opvielen:
  • De communicatiefunctie heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Tegelijkertijd is er veel ambitie en energie bij communicatiemanagers om de #toegevoegdewaarde van de communicatiefunctie verder te vergroten. Zij zijn trots op hun vak, maar zien ook veel kansen om meer impact te realiseren.
  • Reputatie blijft een belangrijk ‘domein’, maar communicatiemanagers willen binnen dat domein wel nieuwe paden bewandelen. In discussies is onder meer gesproken over de kansen die #corporatecharacter, #issuesmanagement en #reputationrisk bieden.
  • Communicatiemanagers willen en krijgen meer #invloed. Omdat veel communicatiemanagers eerder worden aangehaakt bij belangrijke processen en strategische besluitvorming, groeit hun invloed. De radarfunctie van communicatiemanagers blijkt daarbij van grote waarde. En enig verstand van juridische en financiele zaken is zeker een pre.
  • De relatie met de top is cruciaal. Over een recent onderzoek (waar o.a. het FD over berichtte) waarin CEO’s aangeven meer #lef te verwachten van communicatiemanagers, waren sommige communicatiemanagers kritisch. Zij geven aan een uitermate sterke relatie met de top te hebben en tonen – daar waar het kan (!) – wel degelijk lef. Het stevige gesprek wordt door de meeste communicatiemanagers niet uit de weg gegaan.
  • Accountability blijft een serieus aandachtspunt. Nog steeds. Accountability is verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. De impact van de communicatiefunctie wordt nog onvoldoende concreet gemaakt. In dit #posttruth tijdperk zou onder meer #social #accountability veel meer aandacht mogen krijgen.
De communicatiefunctie kan van grote waarde zijn. Zeker in dit tijdperk waarin het vertrouwen in overheid, bedrijfsleven, media en NGO’s ongekend laag is, reputaties voortdurend op het spel staan en wendbaarheid en razendsnelle besluitvorming steeds belangrijker worden, mag van de communicatiefunctie topprestaties worden verwacht. Maar welke richting slaat de communicatiefunctie in? Hoe zorgen we voor kwaliteit, innovatie en snelheid? Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.
We overwegen na de zomer mede op basis van de uitkomsten van de Communicatie Management Benchmark (meer info? Let me know) wederom een serie roundtables te organiseren over Strategische Impact & Leiderschap. Doel: inzicht en inspiratie.
Vraag: Welke onderwerpen vind jij dat aan bod moeten komen? Waar zouden we met een kleine groep van communicatiemanagers op in moeten zoomen? Laat het ons weten.
Frank Körver
Partner GKSV