Roundtable Public Affairs: wat kunnen we leren van de US?

In december organiseerde GKSV een roundtable voor public affairs professionals, politieke adviseurs en campagnespecialisten uit diverse sectoren. Onderwerp: de lobbypraktijk in de VS. Centrale vraag: hoe verhoudt de Amerikaanse public affairs zich verhoudt tot die in Nederland?
GKSV-partner Hein Greven heeft over zijn ervaringen uit zijn recente ministage bij het Washingtonse kantoor DDC verteld. Opvallend ten opzichte van Nederland is dat diverse public affairs disciplines in de VS door aparte kantoren worden gedaan en dat er veel meer geld omgaat in de kringloop van politieke campagnes, publieke opinie en belangenbehartiging. Na de enthousiaste discussie aan tafel bleek een meerderheid toch voor het Nederlandse systeem en public affairs te kiezen. Dat geldt dan vooral vanuit de invalshoek van de burger. Vanuit de professionele invalshoek zijn er zeker lessen te leren uit de VS als het gaat om het gericht en effectief mobiliseren van de achterban. Welke lessen zijn er dan zoal uit de VS te leren?
Ten opzichte van de VS wordt in Nederland meer multidisciplinair gewerkt, in de VS richten public affairs adviseurs zich op specifieke takken van het vakgebied. Zo zijn er kantoren die zich bijvoorbeeld alleen maar met grass roots lobbying bezig zijn en achterban mobiliseren, terwijl andere kantoren daadwerkelijk lobbyen en gesprekken voeren met ambtenaren en politici. In Nederland richt public affairs zich meer op consensus en het ‘polderen’, in de VS is dat anders. Daar geldt de stem van de omvang van de achterban en budget meer dan in Nederland. Argumentatie blijft in beide landen cruciaal voor het slagen van een lobby.
Het mobiliseren van achterban in de VS is verheven tot een vak apart. Op basis van statistieken en kiesgedrag wordt een issue gedreven achterban samengesteld en empowered. Het Amerikaanse kiesstelsel helpt daarbij, waarbij politici een duidelijk achterban, dan wel staat vertegenwoordigen. Zij hebben dus ook een belang om voor die achterban op te komen en zichtbaar te zijn. Amerikaanse Public Affairs professionals weten goed de achterban van politici te mobiliseren. Ook politici hebben daar baat bij om issues op de politieke agenda te zetten en in beweging te krijgen.
De praktijken van House of Cards bleken, ondanks de overschrijdingen van vrijwel regels uit het PA handvest, toch fascinerend voor iedereen.
Meer weten? Aan de slag met public affairs? Concrete resultaten boeken? Neem contact op met Hein Greven.