Results are in: Feedback / Feedforward

Wepublic bestaat inmiddels ruim zes jaar. Sinds onze oprichting in 2013 hebben we een mooie groei doorgemaakt. We mogen werken voor prachtige klanten aan klussen die er toe doen. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Feedback (en feedforward) is cruciaal om onszelf en onze adviezen te blijven versterken. Daarom voerden wij afgelopen september een compact onderzoek uit onder onze klanten en relaties. We stelden onder meer onderstaande drie vragen:

  1. Zou u Wepublic aanbevelen bij anderen?
  2. Hoe kijkt u aan tegen Wepublic?
  3. Wat zou u Wepublic willen meegeven?

Om te beginnen wat cijfers: de vragenlijst werd door 43 respondenten beantwoord: 24 klanten en 19 relaties. Veel dank voor uw medewerking!

Inmiddels hebben we de uitkomsten van de vragenlijst goed bekeken en vertaalt naar een aantal concrete acties. We nemen u graag mee in wat ons is opgevallen en hoe we die inzichten gebruiken om onze dienstverlening verder te versterken.

Feedback

We zijn erg trots op de uitkomsten. Klanten en relaties zijn blij met ons en 95% zou ons aanbevelen bij anderen. Nog 5% te gaan dus!
– Hein Greven, Partner Wepublic –

Bijna alle (95%) van onze klanten en relaties zou ons aanbevelen bij anderen. Daar zijn we erg blij mee. Hoe respondenten tegen Wepublic aankijken:

We zijn er trots op om te lezen dat onze klanten en relaties ons vooral omschrijven als professioneel,  strategisch en kwalitatief. Ook innovatie en een frisse manier van het benaderen van vraagstukken wordt op prijs gesteld. We zijn een “gedreven, kundig en betrokken” bureau dat “bij de tijd, scherp en hulpvaardig” is. Onze adviseurs kunnen snel schakelen tussen een rol als “strategische sparringspartner” en het leveren van “hands-on, doelgericht en pragmatisch” advies dat concrete meerwaarde aan klanten levert.

Feedforward
Op de vraag wat respondenten aan Wepublic willen meegeven, werd gelukkig vaak “ga zo door!” en “ik ben helemaal tevreden” genoemd. Natuurlijk, dat is fantastisch om te horen. Maar we zijn ook geïnteresseerd in ideeën en inspiratie om ons bureau verder te kunnen versterken. Wat kwamen we tegen:

Onze groei valt op, net als onze persoonlijke betrokkenheid. Die twee goed met elkaar blijven verbinden is voor respondenten erg waardevol. We lezen een aantal keer (in verschillende bewoordingen): “wordt niet té groot”. Ook zien we vaak dat klanten ruimte zien om onze innovatieve kracht verder te versterken: “blijf zoals het is … maar innoveer verder!” En om die kracht helder voor het voetlicht te brengen: “profileer het bureau nog meer als vernieuwer in de markt.” Maar wel met behoud van ons eigen DNA, of zoals één respondent het verwoord: “blijf lekker normaal, er zijn al zoveel poeha-bureaus”. Waarvan akte.

Wat nu?
We nemen de uitkomsten van het onderzoek uitermate serieus. Als team hebben we voorlopig de volgende acties geformuleerd:

  • Verder ontwikkelen intelligence services. Onze intelligence services worden steeds belangrijker. Intelligence is de basis van onze Stakeholder Intelligence Monitor, dat klanten real-time informatie geeft over ontwikkelingen in het publieke domein. En van ons nieuwe product de Issue Tracker, een tool om op basis van Big Data de ontwikkeling van een specifiek issue te volgen. We blijven ook de komende tijd inzetten op het ontwikkelen van nieuwe intelligence proposities en gaan (nog) vaker intelligence gebruiken om onze adviezen te versterken.
  • Slim omgaan met groei. Wij zijn trots op de groei die we hebben doorgemaakt. Door onze nieuwe adviseurs zijn wij in staat om meer klanten, nog beter te ondersteunen. Toch is groei geen doel op zich. We zullen ook de komende tijd de afweging blijven maken of groei bijdraagt aan een versterking van onze advieskracht. En we blijven uiteraard veel aandacht besteden aan werving en selectie aan de hand van onze kernwaarden die we zeer serieus nemen.
  • Blijven sturen op kwaliteit en betrokkenheid. Onze klanten verwachten topkwaliteit en oprechte betrokkenheid. Niet voor niets, we ondersteunen hen bij strategische en complexe vraagstukken. Er staat altijd iets op het spel. We blijven ook in de toekomst sturen op het leveren van kwaliteit aan klanten. Altijd.

We kregen nog een aantal concrete tips van respondenten. Bijvoorbeeld om meer synergie en kruisbestuiving tussen onze klanten te faciliteren en een aantal praktische tips on onze SIM te verbeteren. Ook daar gaan we mee aan de slag.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het onderzoek? Of wilt u zelf ook een feedback/forward onderzoek uitvoeren, neem dan contact op met Frank Körver of Pieter Tichelaar