Nieuw hoofdlijnenakkoord bereikt: PVV, VVD, NSC, en BBB samen voor een Programkabinet

Vandaag markeert een belangrijke stap in de aanloop naar een nieuw kabinet. Na zes maanden onderhandelen hebben de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol met succes een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen de fracties van de PVV, VVD, NSC, en BBB. De partijen presenteren 7 concrete stappen die een nieuwe ministersploeg, naar verwachting onder leiding van voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk, moet gaan uitvoeren:

  • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens en ondernemers. En ook voor mensen in de knel en hun bestaanszekerheid.
  • Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.
  • Een grote impuls in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie.
  • Meer dan halveren van het eigen risico in de zorg tot het niveau van 165 euro in 2027 en investeren in de ouderenzorg.
  • Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal.
  • Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.
  • Nederlanders veilig houden door een stevige aanpak van criminaliteit en terreur

Voor een akkoord op hoofdlijnen bevat het document verrassend veel concreet uitgewerkte maatregelen die bovendien goed te herleiden zijn tot de individuele partijen. Zo lezen we in het terugdringen van de verengelsing in het hoger onderwijs een veelgehoord pleidooi van het NSC terug. De mestmaatregelen lijken rechtstreeks uit de koker van de BBB te komen, en de asielparagraaf en het onderscheid in btw tussen ‘hoge’ cultuur en ‘lage’ cultuur wat de PVV bepleit. Tot slot zien we uitgebreide veiligheidsparagrafen die VVD-stemmers zullen bekoren. Of de samenhang tussen de maatregelen uit het akkoord nog tot problemen gaat leiden voor Plasterk & co zal moeten blijken.

Wat betekent dit voor het vervolg?
De nieuwe coalitie kiest met dit akkoord voor een significant andere koers dan haar voorgangers, en veel organisaties zullen in meerdere of mindere mate geraakt worden door veranderingen als gevolg van het akkoord. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van het beleid. Want of alle maatregelen ook wettelijk en/of financieel haalbaar zijn en elkaar niet in de praktijk tegenspreken zal de komende tijd duidelijk worden. De eerstvolgende stap is het samenstellen van een ministersploeg die, als het advies van voormalig informateur Kim Putters wordt gevolgd, het hoofdlijnenakkoord moet gaan uitwerken tot een volwaardig regeerprogramma. Dit is hét moment om te investeren in je politieke netwerk en in contact te komen met de juiste stakeholders op ambtelijk, politiek en bestuurlijk niveau, en jouw boodschap over te brengen. Ook is dit akkoord aanleiding om weer goed te kijken of alle relevante stakeholders in beeld zijn. Tegenstanders kunnen opeens medestanders worden en vice versa.

Belangrijker is ook om strategisch de communicatiemiddelen van jouw organisatie in te zetten. Bij Wepublic zijn we van mening dat er niets meer invloed heeft op het besluit van politici dan de publieke opinie. Daarom is het essentieel is dat jouw boodschap resoneert bij de stakeholders die het publieke debat bepalen.

Wil jij weten hoe het akkoord jouw organisatie raakt en waar Wepublic jou kan helpen?

Neem dan contact op Laurens Minderhoud.