Prinsjesdag gaat over geld. Of toch niet?

De dag na Prinsjesdag gaan de gesprekken over de miljarden en waar die komend jaar aan worden uitgegeven. De middeninkomens krijgen het beter. De zorgtoeslag stijgt. En we gaan meer huizen bouwen. Maar, zoals de Koning ook in zijn Troonrede aangaf, een economisch verhaal is eenzijdig. Voor veel mensen is er meer in het leven dan cijfers, percentages en grafieken.

Een verruimde blik: van welvaart naar welzijn

Met de term Brede welvaart wordt de economische blik verruimd. Hiermee wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid, gelijkheid en zorg voor elkaar. De economische aspecten worden gecombineerd met ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Om zo te laten zien hoe Nederland er écht voor staat.

De SDGs zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn het vertrekpunt voor een betere, duurzamere, rechtvaardiger en veiligere wereld. Dit jaar legt ook het kabinet het accent op het terugdringen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid en bieden van perspectief (met name aan jongeren en vrouwen), het bevorderen van duurzame  inclusieve groei en klimaatactie en het voorkomen van conflict en instabiliteit. Maatregelen die de levens van veel mensen zullen beïnvloeden en verbeteren.

Het kabinet beseft dat koopkrachtcijfers niet het enige is wat welvaart maakt. En voert dit ook door in haar bedrijfslevenbeleid. Het kabinet besluit bijvoorbeeld dat multinationals met hoofdkantoren in Nederland hier vanaf 2021 ‘gewoon’ winstbelasting gaan betalen. Met dit besluit impliceert het kabinet dat ook bedrijven een verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Ook komt er een investeringsfonds om innovatie en verduurzaming te stimuleren. Nu zijn bedrijven aan zet!

Business must make a profit but it should serve a purpose too

Winst maken en winst maximaliseren is anno 2019 niet meer genoeg. Bedrijven moeten in het huidige tijdperk een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. Bedrijven moeten zich houden aan internationale afspraken en zich bewust zijn van hun sociale verantwoordelijkheden.

Doe je het niet voor de wereld, dan doe je het wel voor je eigen belang. Want bedrijven worden, steeds vaker, afgerekend op andere zaken dan economische grafieken, winst en omzetcijfers. En ook bedrijven zullen gebruik blijven maken van de wereld en zijn er daarom niet bij gebaat als natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken. Zoals de Financial Times stelde: “Business must make a profit but it should serve a purpose too”.

En die purpose is welzijn, in de breedste zin van het woord. Voor de wereld, maar zeker ook voor de mensen die haar bewonen. De SDG’s zijn de herkenbare taalom uit te drukken welke impact je hebt en zijn een goede manier om aan te sluiten bij een wereldwijde beweging.

Op Prinsjesdag en de dagen erna bespreken we de plannen voor 2020. Maar laten we vooral ook verder kijken. Laten wij – het Rijk, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, jij én wij – met zijn allen toewerken naar toekomstbestendige welvaart. Ook na 2020.

Dit artikel is geschreven door Mirthe de Boer en Robin Beentjes.

Wepublic kan u helpen bij uw public affairs en communicatie op het gebied van de SDG’s. Wilt u actief op de hoogte worden gehouden van de thema’s van de SDG’s? Meer informatie over de SDG-monitor van Wepublic? Neem vooral contact op met Benjamin van Es (manager stakeholder intelligence) via 0613696771 of [email protected]