Prinsjesdag: eerste reacties politieke partijen & maatschappelijk middenveld

Prinsjesdag is voorbij, de Miljoenennota is gepresenteerd. Wij zetten de eerste reacties van alle politieke partijen en van belangrijke partijen uit het maatschappelijk middenveld op een rij:

Reacties politieke partijen

 

VVD

‘De prioriteit van de VVD voor volgend jaar is dan ook helder: het vooruit brengen van de middeninkomens. De VVD wil dat zij ook gaan voelen dat het beter gaat.’

Bron: website VVD

PVV

‘Er werd gesproken over het brede midden, maar dat heeft Nederland weinig goeds gebracht. Het pensioenakkoord leidt er nog steeds toe dat mensen tot hun 70e moeten doorwerken en de volgende pensioenkortingen komen eraan. En het klimaatakkoord gaat de mensen bakken met geld kosten.’

Bron: Geert Wilders bij de NOS

CDA

‘We kiezen er nu voor het grootbedrijf meer lasten op te leggen, zodat er lastenverlaging voor middeninkomens kan komen. Met die keuze kan ik als CDA’er niet ongelukkig zijn’

Bron: Pieter Heerma bij de NOS

D66

‘Goed nieuws. We kiezen vandaag voor de toekomst. We gaan veel meer woningen bouwen, zodat ook jij een betaalbaar huis kan vinden. Jouw lasten gaan omlaag en die van bedrijven omhoog. Dat is wel zo eerlijk. En we gaan écht investeren in het Nederland van de toekomst: in het klimaat en innovatie.’

Bron: website D66

GroenLinks

‘Ik mis ambitie en daadkracht. De crisis in de publieke sector wordt niet aangepakt. Het Urgenda-klimaatdoel voor volgend jaar wordt niet gehaald. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden niet opgelost. Veelzeggend: het grootste plan van het kabinet is dat minister Wiebes gaat studeren op een investeringsfonds voor de toekomst. Dat kan beter.’

Bron: Jesse Klaver bij de NOS

SP

‘Dit kabinet slaat de plank mis nu de economische groei zo groot is, maar veel mensen hun eerlijke deel niet krijgen. De winsten en uitkeringen aan aandeelhouders zijn gigantisch, maar de lonen van mensen stijgen nauwelijks. Hierover hebben we helaas niets gehoord in de Troonrede. Dit terwijl de kosten voor de boodschappen, huur, energie, zorg en kinderopvang wel zijn gestegen. Dat is niet rechtvaardig.’

Bron: website SP

PvdA

‘Ik heb niets gehoord over extra geld voor onderwijs. En terwijl steeds meer mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden, hoorde ik niks over een huurverlaging. Voor echte vooruitgang moet het roer nu om. Nu investeren in leraren, agenten, verpleegkundigen. Nu omzien naar de kinderen en de ouderen.’

Bron: Lodewijk Asscher bij de NOS

PvdD

‘De koning wil een groeiagenda, maar er wordt veel meer geproduceerd en geconsumeerd dan de aarde aan kan. Daar heeft dit kabinet veel te weinig aandacht voor. Zie bijvoorbeeld de manier waarop het kabinet zich overvallen voelt door de stikstof-uitspraak van de Raad van State.’

Bron: Marianne Thieme bij de NOS

50PLUS

‘Alle mooie woorden in de Troonrede ten spijt: torenhoge huren, oplopende zorgkosten, peperdure klimaatplannen en het rampzalige pensioenakkoord knagen aan de koopkracht van de brede middenklasse, ongeacht leeftijd.’

Bron: website 50PLUS

SGP

‘Voor het zevende jaar op rij groeit de Nederlandse economie. Dat is mooi, maar we moeten er ook rekening mee houden dat er weer magere jaren kunnen komen. Zijn we recessiebestendig?’

Bron: website SGP

DENK

‘Het kabinet doet zijn best om te laten zien dat er heel veel goed nieuws is, maar elk jaar slaan de cijfers zo uit dat mensen er weinig van merken; het is een papieren werkelijkheid.’

Bron: Tunahan Kuzu bij de NOS

FvD

‘Er wordt een hallelujah-verhaal gehouden over immigratie, de EU en het klimaat. Maar dat kost ons eigenlijk al onze welvaart. Dat betekent dat we niet kunnen investeren in de publieke sector. Daar hoor je de regering niet over.’

Bron: Thierry Baudet bij de NOS

Reacties maatschappelijk middenveld

 

VNG

‘Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van het kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt. Gevolg: gemeenten krijgen hun begroting niet rond en kampen met gigantische tekorten. Het water staat gemeenten aan de lippen.’

Bron: website VNG

VNO-NCW

‘Blij met investeringen, maar vergeet ondernemingsklimaat niet. Ook goed nieuws is dat er wordt onderzocht of er ook meer geïnvesteerd kan worden in infrastructuur en nieuwe technologie, al was wat meer ambitie op zijn plaats geweest.’

Bron: website VNO-NCW

G40

‘Nieuwe fondsen prima, maar ook financiële tekorten steden aanpakken.’

Bron: website G40

ABN AMRO

‘Prinsjesdag brengt weinig beweging in pensioendossier.’

Bron: website ABN-Amro

De Unie

“Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing voor de uitdagingen die onze samenleving heeft. De onzekerheid over wat de Nederlander de komende tijd aan financiële aan- en tegenslagen te wachten staat is het échte probleem. Een rondje koopkracht neemt die onzekerheid niet weg”

Bron: website De Unie

evofenedex

‘evofenedex verwelkomt de in de Troonrede aangekondigde investeringen in de verduurzaming van Nederland, het toekomstig verdienvermogen en de belastingverlaging voor het bedrijfsleven ter ondersteuning van de internationale concurrentiepositie.’

Bron: website evofenedex

FME

‘Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het onbegrijpelijk dat er komend jaar niet extra geïnvesteerd wordt in innovatie. Dit kabinet heeft bij haar aantreden 150 miljoen per jaar extra voor innovatie uitgetrokken. Het tienvoudige is nodig om echt verschil te maken in een wereld waar steeds meer landen investeren in sleuteltechnologieën’

Bron: website FME

GGD-GHOR

‘Kies voor de toekomst: nu investeren in preventie loont. De miljoenennota lost een aantal problemen op door extra middelen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor knelpunten in de jeugdzorg.’

Bron: website GGD-GHOR

GGZ Nederland

‘Neerwaartse spiraal moet worden gekeerd.’

Bron: website GGZ Nederland

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

‘Laten we een deel van het nieuwe investeringsfonds van het Rijk besteden aan medicijninnovatie. Dan vinden immuuntherapie, cel- en gentherapie sneller hun weg naar de patiënt. Deze behandelingen tillen onze kwaliteit van leven naar een hoger niveau.’

Bron: website Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Zorgverzekeraars Nederland

‘We mogen trots zijn op onze gezondheidszorg, maar door de stijgende zorgvraag en de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt en ict moet het tempo waarmee we de zorg vernieuwen flink omhoog.’

Bron: website ZN

Federatie Medisch Specialisten

‘Gebruik een deel van het begrotingsoverschot om eenmalig in de ict in de zorg te investeren om patiëntveiligheid te verhogen en werkdruk te verminderen.’

Bron: website FMS

Jeugdzorg Nederland

‘Uitblijven structurele oplossing voor jeugdzorg onverantwoord’

Bron: website Jeugdzorg Nederland

Aedes

‘De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.’

Bron: website Aedes

Bouwend Nederland

‘Bouwend Nederland is gematigd positief over de voornemens van het kabinet zoals opgenomen in de Miljoenennota. De intenties om te komen tot een investeringsfonds voor o.a. infrastructuur en de geplande investeringen in de woningmarkt zijn goed. Veel hangt af van de uitwerking die nog onvoldoende concreet is. Echter, als op heel korte termijn geen oplossing wordt gevonden voor de bouwstop als gevolg van de stikstofuitspraak blijven alle ambities slechts woorden op papier.’

Bron: website Bouwend Nederland

LTO Nederland

‘Het gaat goed met de Nederlandse economie. Tegelijkertijd maken veel boeren en tuinders zich zorgen over de toekomst. De maatschappelijke waardering voor de producenten van groene en gezonde voeding en planten is groot. Helaas staat dat niet gelijk aan een eerlijk inkomen, duurzaam beleid en politieke betrokkenheid bij de toekomst van de sector.’

Bron: website LTO Nederland

P10

‘De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van plattelandslandsgemeenten.’

Bron: website P10

Nederlandse Spoorwegen

‘NS is blij met de aankondiging van een investeringsfonds. We willen het kabinet daarbij aanmoedigen om keuzes te maken die tot een verbetering voor de Nederlandse reiziger leiden, waarbij we over de grenzen van auto, fiets en trein heen moeten kijken.’

Bron: website NS

Ieder(in)

‘Bij waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg ziet Ieder(in) meer aandacht voor mensen met een beperking, maar ook tekortschietend beleid.’

Bron: website Ieder(in)

MKB-Nederland

‘Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren.’

Bron: website MKB-Nederland

FNV

De voorzichtige beperking van de zelfstandigenaftrek in combinatie met de verhoging van de arbeidskorting zorgt ervoor dat het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen kleiner wordt. De FNV vindt dat een eerste stap in de goede richting.’

Bron: blog NRC

CNV

Het CNV is blij met de aandacht voor de middeninkomens. Dit extraatje is echter een wassen neus zolang Nederland verslaafd blijft aan flexwerk. Een fooitje, meer niet.’

Bron: website CNV

UNETO-VNI

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we het tempo waarin we woningen en gebouwen verduurzamen drastisch versnellen. De huidige subsidies en aantrekkelijke leningen zijn een goed begin, maar om de burger werkelijk te verleiden is méér nodig.’

Bron: website UNETO-VNI

Verbond van Verzekeraars

‘Als we niets doen loopt de schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s. We moeten dus veel werk maken van preventie en adaptatie, zoals maatregelen in de sfeer van waterbeheer en stedenbouw’

Bron: website Verbond van Verzekeraars

ANBO

‘ANBO vindt dat het kabinet opnieuw veel te optimistisch is over de koopkracht van ouderen in 2020. Want de 1,1 procent koopkrachtverbetering die het kabinet voorziet, dreigt door de dreigende pensioenkortingen teniet te worden gedaan.’

Bron: website ANBO

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘Het hoger onderwijs is echt toe aan investeringen. Het kabinet wil hoger onderwijs en onderzoek van topkwaliteit, maar is niet bereid ervoor te betalen. We roepen het kabinet op om zo snel mogelijk serieus te gaan investeren in ons hoger onderwijs.’

Bron: website ISO

Algemene Onderwijsbond

‘De onderwijsbegroting brengt geen extra investeringen voor het onderwijs. Aan de nijpende lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs geeft het kabinet ook in 2020 niks extra’s uit.’

Bron: website AOb

Vereniging Hogescholen

‘Investeren in professionals voor morgen blijft uit.’

Bron: website Vereniging Hogescholen