Prinsjesdag 2022: Eerste reacties politieke partijen & maatschappelijk middenveld

Prinsjesdag is voorbij, de Miljoenennota is gepresenteerd. Wij zetten de eerste reacties van alle politieke partijen en van belangrijke partijen uit het maatschappelijk middenveld op een rij:

Politieke partijen: 

VVD 

VVD Minister President Mark Rutte vertelt dat Oekraïne gesteund moet worden tegen de oorlog met Rusland. De gevolgen zijn in Nederland zichtbaar, met name op de energierekening en de koopkracht. Er worden hiervoor maatregelen getroffen voor met name de lagere, maar ook de middeninkomens. 

Bron: Twitter Mark Rutte 

D66 

D66 fractievoorzitter Jan Paternotte vindt de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag een goede, maar vooral noodzakelijke stap: “Deze ongekende investeringen in onze koopkracht zijn nu gewoon keihard nodig. We voelen allemaal de gevolgen van de oorlog, maar mensen met lage en middeninkomens het meest. (…) Die verantwoordelijkheid nemen we met dit ongekende pakket. En met het prijsplafond voor de energierekening zorgen we ervoor dat mensen deze winter niet in de kou hoeven te zitten.” 

Bron: D66 website 

CDA 

“Het kabinet presenteert een historisch pakket maatregelen om de effecten op de koopkracht te dempen en te voorkomen dat mensen door het ijs zakken. Nederland steunt Oekraïne met wapens en noodsteun.  Alleen samen komen we door deze crisis heen. De maatregelen van het kabinet moeten voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. Onze inzet is daarbij vooral gericht op de laagste en middeninkomens. De tijd die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We dragen het samen. Minder ik, meer wij. Met een overheid als schild voor hen die het nodig hebben en een samenleving waarin we solidair zijn aan elkaar.”

Bron: CDA website 

CU 

“Crises volgen elkaar op en de overheid springt van ijsschots naar ijsschots om dan weer deze, dan weer die uitslaande brand te blussen. We zijn ook deze Prinsjesdag weer veel bezig met de acute nood van dit moment: mensen die als we niets doen hun huis niet fatsoenlijk kunnen verwarmen en de boodschappen niet kunnen blijven betalen. Van alle crises waar we momenteel in zitten, is deze koopkrachtcrisis er een die veel mensen direct raakt. 

In deze crisistijd komt het er voor de ChristenUnie op aan dat we huishoudens en gezinnen helpen die nu in de knel komen door de pijlsnel gestegen energie- en voedselprijzen. Dit jaar zetten we alle zeilen bij om de gevolgen tegen te gaan van het overheersende politieke denken van de laatste decennia. Daarna is het tijd om definitief te breken met het neoliberalisme, in woord en daad en de koers – opnieuw – verder te verleggen.”

Bron: CU website 

PVV 

“Dit kabinet is uitgeregeerd. Ze hebben Nederland ongelooflijk beschadigd, ruzie gemaakt met de boeren, tienduizenden asielzoekers door de strot van onze bevolking geduwd en maandenlang pure desinteresse getoond voor het financiële leed van Nederlanders. Dat er nu maatregelen komen doet daar niets aan af, het is veel te laat en te weinig.

Bron: PVV website 

GroenLinks

“Mensen redden het niet meer. Het is op, klaar, over. De nood is zo hoog dat het niet meer gaat. Dit kabinet beweegt pas als de maatschappelijke druk te groot wordt.”  

Bron: Twitter GL

PvdA  

“Veel wat er gebeurt lijkt omvangrijk, maar is voor één jaar en doet nog té weinig om mensen écht te belonen die hard aan het werk zijn. Doet nog té weinig voor de huurders. En het remt armoede wel wat af, maar voorkomt het niet.”  

Bron: Twitter PvdA

DENK 

Farid Azarkan vertelt aan zijn kiezers dat de plannen van het Kabinet wel goed klinken, maar in de praktijk is te zien dat die plannen te weinig concreet zijn. Er is te weinig geld uitgetrokken en mensen maken zich grote zorgen op de korte termijn, zoals de betaalbaarheid van energie. Op alle fronten is het crisis in Nederland én dat komt doordat Rutte al die tijd hier heeft geregeerd. 

Bron: Twitter DENK

Belang van Nederland (BVNL) 

“Nederland verkeert in een staat van crisis die zijn weerga niet kent. Crises die door foute keuzes worden veroorzaakt, door een kabinet dat niet kiest voor het belang van Nederland, maar voor de eigen elitaire speeltjes. Rutte en Kaag kiezen voor asielzoekers, peperdure stikstof- en klimaatregelen en bestuurlijke chaos op het gebied van onder meer de koopkracht, energie en wonen.”

Bron: BVNL Website 

Forum voor Democratie 

“Prinsjesdag 2022 kenmerkt zich door een opeenstapeling van ‘crises’. Reële crises en schijncrises, die met elkaar gemeen hebben dat ze de vrijheid, welvaart en identiteit van ons land ondermijnen. Het kabinet is daarvoor verantwoordelijk. Volgens FVD is er te weinig aandacht voor reële crises als de woningcrisis, koopkrachtcrisis en energiecrisis, en is er teveel aandacht voor ireële crises als de stikstofcrisis, klimaatcrisis en coronacrisis.”

Bron: FvD website

JA21 

JA21 maakt zich zorgen om de economie, banen en koopkracht van Nederlanders. Veel werkende Nederlanders hebben weinig tot niets aan een hogere zorg- en huurtoeslagen meer kindgebonden budget, maar zuchten alsnog onder de hogere energierekening en de inflatie. Dat de komende jaren vier keer zoveel geld naar klimaatbeleid gaat als naar lastenverlichting vindt JA21 onbegrijpelijk. De lasten voor werkenden moet echt fors omlaag. (…) JA21 wil lasten verlichten enbelastingen verlagen. We moeten inzetten op betaalbare en betrouwbare energie: doorgaan met Gronings gas en veel meer investeren in kernenergie. Nederland moet vol gaan voor een asielstop en het strenge Deens model invoeren om het onhoudbare asielbeleid aan te pakken. 

Bron: Twitter JA21

SP 

“Dit kabinet zet de bestaanszekerheid van veel Nederlanders, en daarmee onze beschaving, op het spel. De kosten voor mensen moeten dit jaar nog omlaag. Als het Rutte en Kaag niet lukt om de kosten te verlagen, moeten ze plaatsmaken voor anderen die het wel kunnen.

Bron: Twitter SP  

“De SP pleit al veel langer voor een maximum op de prijzen voor de energierekening, lagere kosten voor boodschappen en tanken, een snellere huurverlaging en het afschaffen van het eigen risico. Door een hogere belasting op de grote winsten van grote bedrijven en het invoeren van een serieuze vermogensbelasting voor de rijkste 1%, kunnen we dit betalen. De energierekening had al eerder moeten worden gemaximeerd, maar dat alleen is niet voldoende. Kabinet Rutte 4 lijkt niets te doen om de markt terug te dringen.”

Bron: SP Website 

Volt  

“Ongelijkheid moet nú worden bestreden, klimaat en natuur nú beschermd. Bestaanszekerheid gaat over vandaag, maar zeker ook over de toekomst. Om vertrouwen te herstellen, moet kabinet nú woorden door daden gaan vervangen.”

Bron: Twitter Laurens Dassen

SGP 

“Het kabinet zit op een doodlopende weg als het gaat om de plannen voor de landbouw en de visserij. De derogatie wordt afgeschaft, de stikstof-plannen staan in beton, maar de beloofde perspectiefbrief is nog steeds helemaal blanco.” Dat is het eerste commentaar van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop op de beleidsagenda van de ministers van landbouw en stikstof.”

Bron: SGP Website

Fractie den Haan- Politieke partij GOUD 

“Net als vorig jaar heeft het Kabinet totaal geen oog voor onze ouderen en het goed ouder worden in Nederland. In de Miljoenennota is er wederom bijna níets te vinden waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de vergrijzing. Laat staan dat er iets extra’s voor gepensioneerden gebeurt.” 

Bron: Fractie Den Haan Website

Groep Omtzigt 

“Wat me vooral opviel is dat ze het lastminute gedaan hebben. Het lijkt erop dat ze binnen 2 dagen een plan in elkaar gedraaid hebben waarvan Kaag nu zegt dat het 15 miljard kost en wat nog niet in een wetsvoorstel of überhaupt in een voorstel ligt.”

Bron: Twitter Omtzigt

Stakeholders: 

VNO-NCW 

“Het is goed dat het kabinet omvangrijke maatregelen neemt om de koopkrachtcrisis te lijf te gaan en daarmee ook kleine mkb’ers helpt. We zullen bovendien de effecten van de hoge energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven moeten dempen, net als in omringende landen. Het is verstandig dat het kabinet hier nu serieus naar kijkt.” 

Bron: VNO-NCW Website

MKB- Nederland 

“Het is verstandig dat het kabinet al het mogelijke wil doen voor de koopkracht van burgers. Tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen. En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop. Goed is wel dat dat het kabinet op ons aandringen iets terugdoet met een pakket van zo’n 600 miljoen euro.

Bron: MKB Website 

LTO Nederland 

“Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 mln. beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook een goede zaak.

Bron: LTO Website

VCP 

“Voor miljoenen Nederlanders dreigt het leven onbetaalbaar te worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ervaart toenemende onvrede en onrust, ook onder de middeninkomens. De VCP doet daarom een klemmende oproep aan de politiek om in deze tijden van crises leiderschap en daadkracht te tonen, met nadrukkelijker oog voor de middengroepen.”

Bron: VCP Website

TLN 

“Transport en Logistiek Nederland (TLN) is positief dat het kabinet met overheidsmaatregelen zo goed mogelijk probeert de koopkracht in stand te houden. Daarmee wil de overheid de economie draaiend houden in deze onzekere tijden.”

Bron: TLN Website

KBO-PCOB 

“De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.”

Bron: KBO-PCOB Website

VNCI 

“De VNCI vindt het verstandig dat het kabinet vol blijft inzetten op de ambitieuze koers voor verduurzaming van de industrie die in het regeerakkoord is afgesproken, en waarmee de chemische sector al een eind op weg is. Tegelijkertijd maken wij ons door de energiecrisis ernstige zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse chemische productiebedrijven.”

 Bron: VNCI Website

Evofenedex 

“Ondernemersvereniging evofenedex ziet na het horen van de troonrede extra kansen om maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken. “Het is van belang dat de overheid samen met het bedrijfsleven een visie ontwikkelt op wat te doen met industrie, grondstoffen en de krapte op de arbeidsmarkt. Handels- en productiebedrijven zijn onmisbaar bij het realiseren van een bereikbaar, duurzaam en internationaal stevig gepositioneerd Nederland.”

Bron: Evofenedex Website

RAI Vereniging 

“De betaalbaarheid van mobiliteit staat steeds meer onder druk.  Niet alleen consumenten worden hard getroffen door de sterk gestegen prijzen, ook ondernemers hebben het hierdoor steeds moeilijker. Tot frustratie van veel ondernemers gaan de kosten komende jaren nog verder omhoog, onder meer door het afschaffen van de belastingvrijstelling op een nieuwe conventionele bestelwagen.”

Bron: RAI Vereniging Website

Register Belastingadviseurs 

“Het Register Belastingadviseurs, de beroepsvereniging van het mkb, roept het kabinet op om de lastenverzwaring niet alleen bij het mkb te leggen. Het RB realiseert zich dat het kabinet in de huidige energiecrisis pijnlijke keuzes moet maken. Uit de plannen blijkt dat het mkb hier voor een groot deel voor op zal draaien.”

Bron: Register Belastingadviseurs Website

VCP 

“De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ervaart toenemende onvrede en onrust, ook onder de middeninkomens. De VCP doet daarom een klemmende oproep aan de politiek om in deze tijden van crises leiderschap en daadkracht te tonen, met nadrukkelijker oog voor de middengroepen. Voor veel van hen begint de rek eruit te raken.”

Bron: VCP Website

CNV 

“Het is meer dan terecht dat er veel aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Maar we moeten niet doen alsof er voor de grote groep die daar net boven zit geen problemen zijn. Het tegendeel is waar’, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie op de kabinetsplannen die vandaag zijn gepresenteerd.”

Bron: CNV Website

Bouwend Nederland 

“We omarmen de ambities van het kabinet en willen graag een grotere bijdrage leveren aan het realiseren hiervan. Het is alleen wrang dat het beschikbare geld op de plank blijft liggen. Naast het ingezette koopkrachtkanon vinden wij het belangrijk om ons land in 2023 structureel weerbaar te maken. Zet de beschikbare middelen in voor woningbouw, verduurzaming en bereikbaarheid.”

Bron: Bouwend Nederland Website

Vereniging Eigen Huis 

“De maatregelen zijn positief, maar kunnen niet verhinderen dat velen een onzekere winter tegemoet gaan. Vereniging Eigen Huis pleit voor een versnelde aanpak zodat deze eigenaren nog deze winter hun verbruik zo snel mogelijk kunnen verminderen.”

Bron: Vereniging Eigen Huis Website

FMS 

“Het is de eerste Prinsjesdag van het nieuwe kabinet. Een dag die gaat over grote maatschappelijke problemen waar we als samenleving mee te maken hebben, zoals de toegenomen armoede, inflatie, tweedeling in de samenleving, klimaatproblematiek en luchtvervuiling. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Deze problemen zijn ook van invloed op de zorgsector, op de individuele patiënt en de zorgprofessional, zowel thuis als op het werk. Onze sector staat al te lang onder grote druk door het tekort aan zorgpersoneel, de vergrijzing, steeds meer patiënten met een complexere zorgvraag, de almaar stijgende zorgkosten en de nog altijd voortdurende impact van de coronapandemie.’ “

Bron: Federatie Medische Specialisten Website

Woonbond 

“De Woonbond vindt het goed dat het Kabinet dit jaar nog zorgt voor compensatie voor energieprijsstijgingen. De Woonbond maakt zich ernstige zorgen over huurders die de energierekening niet kunnen betalen of huurders die uit angst voor te hoge stookkosten in de kou zitten. Het beloofde prijsplafond kan hier zorgen voor meer lucht, maar de gekozen prijsniveaus laten toch nog te hoge stijgingen van de energierekening toe.” 

Bron: Woonbond Website

Natuur & Milieu 

“Subsidies om mensen te helpen bij het isoleren van hun huis zijn nodig. Maar er is meer nodig om Nederland de zo noodzakelijk omslag te laten maken. Natuur & Milieu ziet vooral veel kansen in versnelde verduurzaming van de industrie, luchtvaart en mobiliteit.”

Bron: Natuur & Milieu Website

Vewin 

“Vewin roept overheden op in actie te komen om de drinkwatervoorziening van de toekomst zeker te stellen, want drinkwaterbedrijven kunnen dit niet alleen. Het is daarom zaak dat de drinkwaterbedrijven vanaf het begin aan tafel zitten bij plannen en realiseren van de grote woningbouwopgave, de (gebiedsgerichte) uitwerking van het programma NOVEX en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.”   

Bron: Vewin Website

GGD GHOR 

“Het kabinet investeert de komende jaren in de infectieziektebestrijding voor de publieke gezondheid van alle mensen in Nederland. In 2023 investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ruim 200 miljoen. De coronacrisis heeft het belang van preventie en een gezonde bevolking pijnlijk duidelijk gemaakt.”  

Bron: GGD GHOR Nedeland Website

NVDE 

“Nederland heeft grote stappen gezet voor een duurzamer energiesysteem. Tegelijkertijd is veel meer actie nodig om de klimaatdoelen te halen: We koersen nu op 39 tot 50 procent CO2-reductie in 2030, in plaats van de streefdoelstelling van 60 procent. Nederland heeft zich te lang rijk gerekend en zaken uitgesteld.”

Bron: NVDE Website 

Verenso 

“Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing de komende jaren exponentieel toeneemt.

Bron: Verenso 

NVM 

“De NVM vraagt opnieuw aandacht voor de woningnood en hoopt dat het kabinet met vooruitstrevende woonplannen en creatieve oplossingen komt. Niet om te herverdelen, maar om het woningtekort zo snel mogelijk op te lossen. Iedereen wil uit de huidige wooncrisis komen en er zijn genoeg plannen, echter ontbreekt het aan één gezamenlijke aanpak. Een aanpak die door iedereen wordt omarmd en de markt weer in beweging brengt.”

Bron: NVM Website 

HollandBIO 

“HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.”

Bron: HollandBIO Website 

Unie van Waterschappen 

“Water en bodem staan in Nederland onder druk en op veel plekken zijn de grenzen bereikt. Met grote gevolgen voor woningbouw, de stikstofaanpak, de plannen voor het landelijk gebied en de waterkwaliteit. Het is cruciaal dat de nieuwe woningen klimaatbestendig gebouwd worden. Dat betekent dat water en bodem leidend moeten zijn bij ruimtelijke keuzes. Waterschappen pleiten voor maatregelen om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. Een gezond en schoon watersysteem is van levensbelang. Natuurherstel en een vitaal platteland moeten daarbij hand in hand gaan.”

Bron: UvW Website

ABNO 

“De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.”

Bron: ANBO Website

ActiZ 

“In de Troonrede wordt gesproken over de financiële zorgen voor veel Nederlanders. ActiZ mist in de maatregelen hier tegen een urgent onderwerp: meer loonruimte voor zorgmedewerkers. ‘Gezien de achterstand in salaris van veel verzorgenden en verpleegkundigen én de torenhoge inflatie, is het hoog tijd dat er meer loonruimte voor zorgmedewerkers komt.’”

Bron: ActiZ Website 

Netbeheer Nederland 

“Positief is dat er plannen zijn gepresenteerd die de energielasten beter betaalbaar moeten maken en dat er geld gereserveerd is waarmee netwerkbedrijven kunnen investeren. Echter is ook bekend geworden dat we helaas niet op koers liggen om de klimaatdoelen te halen. Netbeheer Nederland is heel blij met de voorgenomen maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens en kleine bedrijven te verzachten.”

Bron: Netbeheer Nederland 

Partos 

“De energiecrisis, het stikstofdebat en de asielopvang zijn niet los te koppelen van internationale ontwikkelingen. Deze landelijke manifestaties van mondiale opgaven vereisen dan ook meer dan nationaal beleid en aanpak. Daar kan en moet Nederland internationaal een leidende rol in spelen met een daadkrachtige aanpak. Hoewel het goed is dat het kabinet bijna 7 miljard euro extra vrijmaakt voor aanvullende klimaatmaatregelen in Nederland, wordt er onvoldoende extra geld vrijgemaakt voor internationale klimaatsteun. Ten slotte blijft waakzaamheid nodig, dat niet tot gebonden hulp wordt overgegaan.”

Bron: Partos website

ZN 

“De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg, blikt in de Telegraaf en in Zorgvisie terug op de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het akkoord vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Uitgangspunt was daarbij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, ondanks het oplopende personeelstekort. Verzekeraars hebben intensief meegepraat en meegedacht, vanuit het belang van hun verzekerden.”

Bron: ZN website 

Verbond van Verzekeraars  

“Het kabinet haalt terecht veel uit de kast om de gevolgen van de sterk oplopende inflatie en energiekosten voor de koopkracht van burgers en bedrijven te verzachten. Maar de aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf. Voorkomen moet worden dat Nederland daar later alsnog een hoge rekening voor betaalt.”

Bron: Verbond Website

FNV

“De FNV ziet dat het kabinet een historisch pakket aan pleisters plakt, maar de oorzaken worden volgens de vakbond niet structureel aangepakt. Er kan volgens de vakbond daarom ook geen dag langer worden gewacht met de verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur, waarbij de AOW en uitkeringen moeten meestijgen. De huidige 10% is structureel te weinig.”

Bron: FNV website

IPO

“Het Rijk moet nu de decentrale overheden écht inschakelen. Alleen in partnerschap lossen we de grote uitdagingen op. De plannen van dit kabinet laten zien dat bij iedereen die urgentie hoog op de agenda staat. (…) De provincies hebben het aanbod gedaan aan het Rijk om in samenhang en in samenwerking met de grote vraagstukken aan de slag te gaan. Wonen en mobiliteit, klimaat en energie en natuur en stikstof vragen om gebiedsplannen die specifiek ingaan op de mogelijkheden in de provincies.”

Bron: IPO website

NFU

“Nederland kent grote gezondheidsverschillen die almaar toenemen door de huidige inflatie. Terwijl 833.000 mensen volgend jaar onder de armoedegrens leven, stijgt de prijs van gezonde voeding al jaren sneller dan die van ongezonde voeding. Daarom roepen wij op meer vaart te zetten achter de plannen om groenten en fruit btw-vrij te maken. Maar belangrijker nog: betrek gezondheid bij alle toekomstige overheidsplannen.”

Bron: NFU website

FME

“Dat betekent dat de hele energietransitie in gevaar komt. Want om versneld te kunnen verduurzamen, moeten bedrijven, net zo goed als consumenten, koopkracht hebben. Koopkracht om te innoveren, koopkracht om productiviteit te verhogen, koopkracht om te digitaliseren en koopkracht om te verduurzamen. De Nederlandse industrie is van cruciaal belang om de energietransitie te laten slagen.”

Bron: FME website

CCV

“Belangrijke inzet is dat kleine jongens niet uitgroeien tot grote criminelen. Kwetsbare jongeren vormen een prooi voor criminelen, die hen de vuile klusjes laten opknappen. Het handelsmodel van criminelen wordt aangepakt door onder meer de logistieke criminele ketens te verstoren.”

Bron: CCV website