BNR Ongevraagd Advies: over de plannen van D66 voor het behoud van Engelstalige opleidingen?

Ongevraagd advies: hoe kansrijk zijn de D66-plannen voor het behoud van Engelstalige opleidingen?

Op 15 januari 2024 zat co-CEO van Wepublic Mark van den Anker aan tafel bij de Ongevraagd Advies, als onderdeel van BNR Zakendoen. Bij Ongevraagd Advies schijnen de gasten hun licht op recente politieke en economische ontwikkelingen en geven ze raad aan bewoners van Kamer, ministerie of boardroom. Deze keer was de beurt aan Mark, die D66 van advies komt voorzien.

D66-plannen voor internationalisering

Mark vertelt dat D66 het aanbod van Engelstalige studies aan universiteiten en hogescholen wil behouden, maar wil ook de financiële prikkel voor die instellingen bij het aantrekken van internationale studenten wordt verminderd. Topstudenten moeten worden aangetrokken, maar D66 wil ook oog houden voor de problemen die hiermee gepaard gaan.

Terwijl de fractie van D66 hier plannen voor heeft, wilde de D66-onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de instroom van internationale studenten juist indammen. Dijkgraaf ziet een fiks tekort  in studentenhuisvesting, overvolle collegezalen en een te hoge werkdruk voor docenten en hoogleraren. Een belangrijke oorzaak voor deze problemen is de instroom van buitenlandse studenten, die in 2023 123 duizend bedroeg. Mark vat het samen: “ons onderwijsstelsel staat onder druk doordat we hebben gezegd, kom lekker allemaal in Nederland studeren”. Intussen is Dijkgraaf bijna minister af en wil D66 zich weer duidelijk profileren als onderwijspartij.

VSNU

De partijen die nu aan de formatietafel zitten, zijn erg kritisch op de internationalisering van het hoger onderwijs. Het wordt dan ook lastig voor D66 om hun initiatiefwet door een nieuw kabinet uit te laten voeren. De wet wordt overigens in het veld wél gesteund: de belangenvereniging van de universiteiten, de VSNU, steunt de wet van D66. “Dat is slim, ook van de VSNU om hieraan mee te doen”, zegt Mark.

Tegelijkertijd kan dit ook tot frictie leiden: juist de formerende partijen hebben weinig op met de plannen van D66. Daardoor is het een opvallende positionering van de VSNU door zich zo specifiek met D66 te afficheren  Mark wijst er ook op dat de VSNU aan de late kant is, omdat veel problemen rond internationalisering mede veroorzaakt zijn door universiteiten. Die zouden zelf niet genoeg actie hebben ondernomen om voor voldoende huisvesting te zorgen.

Ongevraagd advies

En wat is Marks ongevraagde advies aan D66: hoe nu verder? “Zorg ervoor dat je dé onderwijspartij blijft, maar luister ook goed naar kritiek op internationalisering.” Mark raadt aan om de meerderheid in de Kamer op te zoeken, maar ook breder te zoeken naar medestanders. Er zijn immers genoeg belanghebbenden die wél wat voelen voor internationalisering.

Heeft u ook behoefte aan ongevraagd advies, van Mark of van iemand anders? Bekijk hier de afleveringen van BNR of neem contact op met Mark.