Mirthe de Boer en Florentijn Otten naar GKSV

Mirthe de Boer en Florentijn Otten zijn per september in dienst getreden bij GKSV Reputatie | Communicatie | Public Affairs. Zij gaan zich vooral bezighouden met vraagstukken op het gebied van public affairs en stakeholder management. Daarbij focussen zij met name op de GKSV Stakeholder Intelligence Monitor (SIM). SIM geeft organisaties continu inzicht in belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rond relevante issues. De komst van deze twee junior adviseurs was noodzakelijk vanwege het groeiende aantal klanten dat kiest voor monitoring en duiding door GKSV.
Florentijn Otten (1989) heeft de afgelopen jaren in de Tweede Kamer gewerkt als fractiemedewerker. Daar heeft zij zich voornamelijk beziggehouden met het geven van politiek en juridisch advies in de veiligheidsportefeuille (o.a. terrorismebestrijding, cybersecurity en politie). Hierdoor heeft zij het parlementaire bedrijf van binnenuit leren kennen en een goed beeld gekregen van de Haagse wereld. Ook is zij door haar studie staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en ervaring in de Tweede Kamer bekend met het wetgevings- en parlementaire proces. Florentijn is gemotiveerd om klanten op een doeltreffende manier op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en te adviseren bij strategische vraagstukken.
Mirthe de Boer (1993) heeft gewerkt bij de NVVE. Daar heeft zij zich als beleidsmedewerker beziggehouden met de politieke strategie en het beleid van de vereniging omtrent euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ook heeft zij zich ingezet voor Emancipator, een organisatie voor mannen en emancipatie. Haar werkzaamheden bij beide organisaties hebben haar inzicht gegeven in het monitoren en analyseren van politieke en actuele maatschappelijke vraagstukken. Mirthe studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en doorliep vervolgens de master Medical Anthropology and Sociology, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich onder andere gespecialiseerd op de thema’s zorg, welzijn en autonomie. Mirthe is gemotiveerd haar interdisciplinaire achtergrond en interesse in te zetten om klanten te informeren over politieke ontwikkelingen.
GKSV helpt klanten bij het oplossen van strategische en vaak complexe vraagstukken op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs. GKSV onderscheidt zich door een geïntegreerde benadering van strategische communicatie en public affairs. Met de komst van Mirthe en Florentijn bestaat het bureau uit 16 adviseurs. GKSV is in 2013 opgericht met de gedachte dat reputatie, communicatie en public affairs van steeds grotere strategische waarde zijn voor het duurzaam realiseren van organisatie- en projectdoelen.
Meer informatie:
Voor meer informatie over dit bericht: neem contact op per email [email protected] of telefoon +31 20 2405530.
Voor meer specifieke informatie over de Stakeholder Intelligence Monitor: neem contact op met Maaike Hellingman-van Hooidonk en Mark van den Anker.