Meer strategische impact met Communicatie? Vier vertrekpunten

Door: Frank Körver, partner GKSV
Ik ben overtuigd dat een goede communicatiefunctie van groot belang is voor het succes en de continuiteit van organisaties. De vraag hoe de communicatiefunctie haar toegevoegde waarde kan vergroten, fascineert mij mateloos. Ik help onze klanten zogenaamde high performance communicatiefuncties te bouwen: communicatiefuncties die significant betere resultaten bereiken door op een gedisciplineerde manier te concentreren op wat echt belangrijk is. Dat begint met inzicht. Daarom hebben we vanuit GKSV met TU Delft bijvoorbeeld de Communicatie Management Benchmark opgezet.
Meer dan 100 communicatiemanagers vulden de online vragenlijst in. Dat heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Wat is de rol, positie en focus van communicatieafdelingen? Met welke disciplines maken communicatieafdelingen het verschil? Hoe is de communicatie georganiseerd? Wat is het profiel van communicatieprofessionals en hun managers? Hoe accountable zijn communicatieafdelingen? Met welke andere (staf)afdelingen wordt samengewerkt en welke expertises worden ingehuurd? Etc. Deze data helpen organisaties gericht te werken aan het vergroten van communicatie-impact. Ze helpen communicatiemanagers betere besluiten te nemen.
Of de communicatiefunctie een rol van betekenis speelt, heeft de communicatiemanagers maar deels zelf in de hand. Het moet ook ‘gegund’ worden. Ik ben van mening dat de CEO van iedere communicatiemanager mag verwachten dat hij/zij inzichtelijk kan maken wat de rol en toegevoegde waarde is van Communicatie. En idealiter bestaat daarover binnen de organisatie ook geen enkele twijfel. Maar dat is in de praktijk lang niet altijd het geval. Niet zelden worden nut en noodzaak van (grote) communicatieafdelingen in twijfel getrokken.
Strategische impact: focus is belangrijk, maar absoluut niet voldoende
We hebben veel organisaties mogen helpen bij het versterken van de communicatiefunctie. Soms heeft de vraag betrekking op strategieontwikkeling, een andere keer gaat het over het (re)organiseren van de communicatiefunctie en een andere keer staat weer management & leiderschap centraal. Iedere vraag is anders, maar uit iedere casus blijkt dat in ieder geval vier ‘dimensies’ van belang zijn. We zouden ze kunnen zien als 4 vertrekpunten voor het creëren van meer strategische impact:
 • Focus: waar ga je op inzetten de komende jaren?
  In het boek CommTalks van Betteke van Ruler schreef ik een essay over het belang van focus. Weten waar je voor staat en waar je voor gaat is essentieel. Heb je een visie op rol, toegevoegde waarde en toekomst van de communicatiefunctie? Focus uit zich in de praktijk onder meer in een meerjarenstrategie (de koers), een jaarplan en teamplannen. Een heldere set aan ambities zijn daarbij onontbeerlijk. En dat die ambities zijn gekoppeld aan de organisatieambities, is logisch. Is dat niet het geval? Terug naar de tekentafel.Tip: formuleer een koers voor de lange termijn en vertaal deze koers ieder jaar naar een concreet jaarplan. En kies hiervoor een agile aanpak.
 • Discipline: hoe houd je vast aan de ingeslagen route?
  Communicatiestrategieën kunnen nog zo prachtig en ingenieus in elkaar zitten, als je als communicatiemanager geen discipline hebt, kun je die plannen net zo goed weggooien. Alleen als je gedisciplineerd werkt aan wat echt belangrijk is, ben je in staat significant betere resultaten neer te zetten. Dan ligt een high performance communicatiefunctie binnen handbereik. Natuurlijk, de waan van de dag is killing. Het is echter de taak van de communicatiemanager om de koers te bewaken. Discipline is een deugd die iedere communicatiemanager moet bezitten. Is discipline een uitdaging? Verdiep je in het idee van “the 20-Mile March” van managementgoeroe Tim Collins.Tip: vertaal de koers naar concrete performance indicators (wanneer heb je het goed gedaan?), maak heldere afspraken over verantwoordelijkheden en werk in periodes met concrete mijlpalen c.q. vlaggenschipprojecten.
 • Performance: hoe lever je absolute topprestaties?
  Communicatiemanagers benadrukten tijdens de roundtable meerdere keren het belang van goede professionals. Zonder goede mensen geen strategische impact. Niet alleen heb je mensen aan boord nodig die gewoon heel goed zijn in hun werk, hun expertises moeten ook matchen met de strategie die je hebt uitgestippeld. Als je Champions League wilt spelen, moet je beschikken over Champions League kwaliteit. Concessies doen aan kwaliteit, zal nooit leiden tot topprestaties. En is funest voor de reputatie van de communicatiefunctie. Daarom, investeer in team en talent. En neem afscheid van underperformers.Tip: verken samen met medewerkers bij iedere koerswijziging wat dat betekent voor de manier van (samen)werken, de rol- en taakopvatting van communicatieprofessionals en pas functieprofielen aan.
 • Stakeholder management: hoe word je als communicatiemanager lid van de groep die het voor het zeggen heeft?
  Het begrip ‘dominante coalitie’ is belangrijk. Communicatiemanagers moeten zorgen dat ze onderdeel van die coalitie zijn. De dominante coalitie is de steeds wijzigende groep mensen die het in feite voor het zeggen heeft binnen een organisatie. Zij hebben de macht. Alleen als je als communicatiemanager tot de dominante coalitie behoort, heb je invloed op wat er wel of niet gebeurt. Dat betekent dat je je ogen en oren open moet houden en veel moet investeren in persoonlijke relaties. Weet wat er speelt. Organisatiebreed. Zorg dat je interne stakeholder management op orde is. De snelste manier om lid te worden van de dominante coalitie? Crises. Zorg ervoor dat je er staat “when the shit hits the fan”.Tip: breng jaarlijks in kaart wie jouw ‘enablers’ zijn (wie moet je committeren aan de door jou geformuleerde strategie?) en wie jouw ‘partners’ zijn (met wie moet je samenwerken om je ambitie te realiseren?)
Hoe scoor jij? En wat ga je nu concreet doen?
Ik daag de lezer uit om per vertrekpunt de eigen situatie te scoren. Wat heb je goed voor elkaar en wat verdient absoluut meer aandacht? En … hoe ga je daar de komende tijd meer aandacht aan besteden?
Discipline begint hier. Schrijf het eens op, wat ga jij de komende tijd concreet doen om te werken aan het vergroten van strategische impact? Hoe bouw jij aan een high performance communicatiefunctie? Inspiratie nodig? Ga naar www.communicatiebenchmark.nl
Meer informatie over de Communicatie Management Benchmark?
Ga naar www.communicatiebenchmark.nl of neem contact op met Frank Körver of Reinanke Haagsma