Wat meer nodig is? Lef.

Frank Körver: “We hebben meer lef nodig. Vaak worden geen echte keuzes gemaakt. Op beslissende momenten wordt niet doorgepakt. Je hoort het vaak. Niet zelden wordt gebrek aan lef  ook aan communicatiemanagers toegeschreven. Wordt niet te vaak met de baas meegepraat? Ik kom dat in mijn praktijk zeker tegen. En het gesprek hierover gaan we niet uit de weg. Maar ik ken ook communicatiemanagers die wel degelijk op het juiste moment met de vuist op tafel slaan. En laten we eerlijk zijn; het hangt ook heel erg af van de CEO of de directie. Heeft die wel lef? Zit er durf in de organisatie als zodanig? Ik zie dat er een nieuwe generatie bazen opstaat die uitgedaagd wil worden, die durft te experimenteren, die tegenspraak wil in plaats van jaknikkers om zich heen. Die om vernieuwing vragen. Die uit de houdgreep die reputatie heet willen komen. Dat is in het voordeel van de communicatiemanager. Die krijgt daardoor de ruimte om te vernieuwen en gedurfde keuzes te maken. Het gaat mij overigens niet alleen om lef in enge zin. Het gaat erom dat je vraagstukken van alle kanten, onverwachte kanten bekijkt. Neem je genoegen met voor de hand liggende oplossingen? Durf je coalities aan te gaan met andere partijen, ben je bereid over je grenzen heen te kijken en je eigen rol ter discussie te stellen?”

Verschenen: Communicatie, juni 2015